Rút Mỹ khỏi hiệp ước vũ khí quốc tế, ông Donald Trump bị chỉ trích

Rút Mỹ khỏi hiệp ước vũ khí quốc tế, ông Donald Trump bị chỉ trích

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26-4 thông báo ý định rút Washington khỏi một hiệp ước vũ khí quốc tế được...

22 liên quan

Lý do Mỹ rút khỏi Hiệp ước buôn bán vũ khí với hơn 100 nước tham gia

Lý do Mỹ rút khỏi Hiệp ước buôn bán vũ khí với hơn 100 nước tham gia

Trên Twitter, ông Donald Trump tuyên bố quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp ước Buôn bán vũ khí quốc tế của Liên Hợp...

22 liên quan

TT Trump quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp ước mua bán vũ khí của Liên hợp quốc

TT Trump quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp ước mua bán vũ khí của Liên hợp quốc

TT Trump cho biết ông sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp ước mua bán vũ khí (ATT) của Liên hợp quốc vốn đặt ra những tiêu...

16 liên quan

Nhiều tổ chức phản đối việc Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi UNATT

Nhiều tổ chức phản đối việc Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi UNATT

Ngày 26/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp ước Buôn bán vũ khí quốc tế của...

Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Buôn bán vũ khí quốc tế Liên hợp quốc

Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Buôn bán vũ khí quốc tế Liên hợp quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính quyền của ông sẽ ngừng phê chuẩn Hiệp ước Buôn bán vũ khí quốc...

22 liên quan