Bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Oman

Bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Oman

Quan hệ Việt Nam và Vương quốc Oman có bước tiến vượt bậc với kỳ họp lần thứ ba Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác Kinh...

Quỹ đầu tư Việt Nam – Oman(VOI): Mô hình tiêu biểu cho hoạt động đầu tư song phương

Quỹ đầu tư Việt Nam – Oman(VOI): Mô hình tiêu biểu cho hoạt động đầu tư song phương

Với rất nhiều dự án đầu tư thành công ở Việt Nam, VOI đã giải ngân hơn 200 triệu USD trong vòng gần 10 năm...

Việt Nam mới đón được 5 dự án đầu tư từ Ô-man

Việt Nam mới đón được 5 dự án đầu tư từ Ô-man

Tính đến hết năm 2017, Ô-man có 2 doanh nghiệp với 5 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 337...

Việt Nam - Oman: Cuộc hội ngộ lớn nhất sau 26 năm

Việt Nam - Oman: Cuộc hội ngộ lớn nhất sau 26 năm

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Liên doanh Đầu tư Việt Nam - Oman...

Oman: Cầu nối giữa Việt Nam với Châu Phi, khu vực Trung Đông

Oman: Cầu nối giữa Việt Nam với Châu Phi, khu vực Trung Đông

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Oman sáng 22/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp Oman,...

Doanh nghiệp Oman tự tin gia tăng đầu tư tại Việt Nam

Tiềm năng hợp tác của Việt Nam và Oman là rất lớn nhưng kết quả thể hiện qua các con số còn khiêm tốn. Cuộc...