Cái nhìn mới về người nghèo của các nhà đoạt Giải Nobel Kinh tế 2019

Cái nhìn mới về người nghèo của các nhà đoạt Giải Nobel Kinh tế 2019

Nhà khoa học vừa nhận Giải Nobel Kinh tế cho rằng người ta thường gắn người nghèo với lười biếng, làm ăn nhỏ...

3 liên quan

Nghiên cứu về giảm thiểu nghèo đói đoạt giải Nobel Kinh tế 2019

Nghiên cứu về giảm thiểu nghèo đói đoạt giải Nobel Kinh tế 2019

Ngày 14-10, nữ Giáo sư kinh tế người Mỹ gốc Pháp thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts, bà Esther Duflo,...

51 liên quan

Nobel Kinh tế 2019: Vinh danh nghiên cứu xóa đói giảm nghèo

Nobel Kinh tế 2019: Vinh danh nghiên cứu xóa đói giảm nghèo

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Kinh tế 2019 thuộc về các nhà khoa học với...

51 liên quan

Giải Nobel Kinh tế 2019 nhân danh nỗ lực chống đói nghèo toàn cầu

Giải Nobel Kinh tế 2019 nhân danh nỗ lực chống đói nghèo toàn cầu

Giải thưởng Nobel Kinh tế 2019 đã được trao cho 3 nhà kinh tế người Mỹ là Abhijit Banerjee, Michael Kremer...

51 liên quan

Trao Nobel Kinh tế cho nỗ lực giảm nghèo

Trao Nobel Kinh tế cho nỗ lực giảm nghèo

Bà Esther Duflo là người phụ nữ thứ hai được trao giải Nobel Kinh tế trong 50 năm qua

51 liên quan

Giải Nobel Kinh tế được trao cho những đóng góp giảm nghèo toàn cầu

Giải Nobel Kinh tế được trao cho những đóng góp giảm nghèo toàn cầu

Ủy ban Giải Nobel thuộc Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 14-10 đã công bố trao giải Nobel Kinh...

51 liên quan

Nobel Kinh tế 2019 vinh danh nghiên cứu giảm nghèo

Nobel Kinh tế 2019 vinh danh nghiên cứu giảm nghèo

Giải Nobel Kinh tế học 2019 đã thuộc về ba nhà khoa học Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer.

51 liên quan

Nhà kinh tế đoạt giải Nobel 2019: Cần phải hiểu gốc rễ của đói nghèo

Nhà kinh tế đoạt giải Nobel 2019: Cần phải hiểu gốc rễ của đói nghèo

Nhà khoa học nữ vừa đoạt giải Nobel Kinh tế 2019 cho rằng, muốn xóa bỏ đói nghèo thì cần phải hiểu tường tận...

51 liên quan

Nobel Kinh tế 2019 vinh danh nữ giáo sư tìm ra giải pháp giảm nghèo
Nobel Kinh tế 2019 vinh danh nữ giáo sư tìm ra giải pháp giảm nghèo - Ảnh 1
Nobel Kinh tế 2019 vinh danh nữ giáo sư tìm ra giải pháp giảm nghèo - Ảnh 2
Nobel Kinh tế 2019 vinh danh nữ giáo sư tìm ra giải pháp giảm nghèo - Ảnh 3

Nobel Kinh tế 2019 vinh danh nữ giáo sư tìm ra giải pháp giảm nghèo

Ngày 14/10, bà Esther Duflo (47 tuổi) - giáo sư kinh tế người Mỹ gốc Pháp thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts...

51 liên quan

Tin tức thế giới 14/10: Nobel Kinh tế 2019 vinh danh ba nhà khoa học giúp giảm nghèo toàn cầu

Tin tức thế giới 14/10: Nobel Kinh tế 2019 vinh danh ba nhà khoa học giúp giảm nghèo toàn cầu

Nobel Kinh tế 2019 vinh danh ba nhà khoa học giúp giảm nghèo toàn cầu; Quân chính phủ Syria đã tiến vào thị...

51 liên quan

Công bố chủ nhân giải thưởng Nobel Kinh tế 2019

Công bố chủ nhân giải thưởng Nobel Kinh tế 2019

Đoạt giải Nobel kinh tế năm nay là 3 nhà khoa học người Mỹ cho những tiếp cận mang tính thể nghiệm trong xóa...

51 liên quan

Cuộc sống người nghèo sẽ được cải thiện nhờ nghiên cứu đoạt giải Nobel

Cuộc sống người nghèo sẽ được cải thiện nhờ nghiên cứu đoạt giải Nobel

Ba nhà khoa học Esther Duflo, Abhijit Banerjee và Michael Kremer đã thực hiện các nghiên cứu ở nhiều quốc...

51 liên quan

Giải Nobel kinh tế tôn vinh nỗ lực xóa nghèo toàn cầu

Giải Nobel kinh tế tôn vinh nỗ lực xóa nghèo toàn cầu

Các nhà kinh tế học Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer được trao giải thưởng Nobel kinh tế ngày...

51 liên quan

Giải Nobel Kinh tế 2019 trao cho 3 nhà nghiên cứu về xóa đói giảm nghèo

Giải Nobel Kinh tế 2019 trao cho 3 nhà nghiên cứu về xóa đói giảm nghèo

Giải Nobel Kinh tế năm 2019 vừa được trao cho 3 nhà kinh tế Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer...

51 liên quan

Giải Nobel Kinh tế gọi tên nỗ lực giảm nghèo toàn cầu

Giải Nobel Kinh tế gọi tên nỗ lực giảm nghèo toàn cầu

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm 14-10 công nhận Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer...

51 liên quan

Nobel Kinh tế 2019 vinh danh 3 tác giả của mô hình giảm đói nghèo

Nobel Kinh tế 2019 vinh danh 3 tác giả của mô hình giảm đói nghèo

Viện Khoa học hoàng gia Thụy Điển vừa công bố 3 người trở thành chủ nhân của giải Nobel Kinh tế năm nay gồm,...

51 liên quan