Vietjet khai thác tàu bay A321neo ACF 240 chỗ đầu tiên trên thế giới

Vietjet khai thác tàu bay A321neo ACF 240 chỗ đầu tiên trên thế giới

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa bổ sung vào đội tàu trẻ, hiện đại của mình tàu bay Airbus thế hệ mới...

18 liên quan

Tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa bổ sung vào đội tàu trẻ, hiện đại của mình tàu bay Airbus thế hệ mới...

18 liên quan

Vietjet đưa vào khai thác máy bay Airbus thế hệ mới A321neo ACF

Vietjet đưa vào khai thác máy bay Airbus thế hệ mới A321neo ACF

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa bổ sung vào đội máy bay hiện đại của mình loại máy bay Airbus thế hệ...

1 liên quan

Việt Nam khai thác tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới

Việt Nam khai thác tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa bổ sung vào đội tàu bay của mình chiếc tàu bay Airbus thế hệ mới A321neo...

18 liên quan

Vietjet đón tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới

Vietjet đón tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa bổ sung vào đội tàu trẻ, hiện đại của mình tàu bay Airbus thế hệ mới...

18 liên quan

Vietjet đón tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới

Vietjet đón tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới

Ngày 26-9, Hãng hàng không Vietjet cho biết, hãng vừa bổ sung vào đội máy bay trẻ, hiện đại của mình máy bay...

18 liên quan

Vietjet kết nạp dòng tàu bay mới nhất của Airbus vào đội tàu bay
Vietjet kết nạp dòng tàu bay mới nhất của Airbus vào đội tàu bay - Ảnh 1
Vietjet kết nạp dòng tàu bay mới nhất của Airbus vào đội tàu bay - Ảnh 2
Vietjet kết nạp dòng tàu bay mới nhất của Airbus vào đội tàu bay - Ảnh 3

Vietjet kết nạp dòng tàu bay mới nhất của Airbus vào đội tàu bay

Hãng hàng không Vietjet vừa bổ sung vào đội tàu của mình tàu bay Airbus thế hệ mới A321neo ACF (Airbus Cabin...

18 liên quan

Vietjet đón tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới

Tàu bay A321neo ACF về tới sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 26/9 sẽ được đưa vào hoạt động ngay để phục vụ khách...

18 liên quan

Khám phá tàu bay A321neo ACF 240 đầu tiên của Vietjet Air

Khám phá tàu bay A321neo ACF 240 đầu tiên của Vietjet Air

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa bổ sung vào đội tàu trẻ, hiện đại của mình tàu bay Airbus thế hệ mới...

18 liên quan

Vietjet đón tàu bay A321 neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới
Vietjet đón tàu bay A321 neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1
Vietjet đón tàu bay A321 neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới - Ảnh 2
Vietjet đón tàu bay A321 neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới - Ảnh 3

Vietjet đón tàu bay A321 neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa bổ sung vào đội tàu trẻ, hiện đại của mình tàu bay Airbus thế hệ mới...

18 liên quan

Tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới xuất hiện

Tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới xuất hiện

Hãng hàng không thế hệ mới VietJet vừa bổ sung vào đội tàu trẻ, hiện đại của mình tàu bay Airbus thế hệ mới...

18 liên quan

Tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới xuất hiện nổi bật tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên trên thế giới xuất hiện nổi bật tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa bổ sung vào đội tàu trẻ, hiện đại của mình tàu bay Airbus thế hệ mới...

18 liên quan

Tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên xuất hiện nổi bật ở sân bayTân Sơn Nhất

Tàu bay A321neo ACF 240 ghế đầu tiên xuất hiện nổi bật ở sân bayTân Sơn Nhất

Tàu bay A321neo ACF có cấu trúc khoang hành khách được cải tiến thiết kế, đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước...

18 liên quan