Trường học nhận rác thải nhựa thay cho học phí

Trường học nhận rác thải nhựa thay cho học phí

Nhằm hạn chế rác thải nhựa cũng như nâng cao nhận thức cho học sinh, một trường học tại Đông Bắc Ấn Độ đã...

10 liên quan

Trường học nhận rác thải nhựa thay cho học phí

Trường học nhận rác thải nhựa thay cho học phí

Một trường học ở Đông Bắc Ấn Độ đã thực hiện một cách tiếp cận mới để giải quyết rác thải nhựa, đó là yêu...

6 liên quan

Nộp rác nhựa được miễn học phí

Nộp rác nhựa được miễn học phí

Nhằm kêu gọi học sinh bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa, ban giám hiệu trường Akshar Forum, ngoại...

10 liên quan

Soup sáng: Kỳ lạ ngôi trường nhận rác thải thay cho học phí

Soup sáng: Kỳ lạ ngôi trường nhận rác thải thay cho học phí

Một trường học ở Ấn Độ đã khuyến khích phụ huynh nghèo cho con em đi học mà không phải nghĩ tới nỗi lo tài...

10 liên quan

Ấn Độ: Kì lạ ngôi trường nhận rác thải nhựa thay học phí
Ấn Độ: Kì lạ ngôi trường nhận rác thải nhựa thay học phí - Ảnh 1
Ấn Độ: Kì lạ ngôi trường nhận rác thải nhựa thay học phí - Ảnh 2
Ấn Độ: Kì lạ ngôi trường nhận rác thải nhựa thay học phí - Ảnh 3

Ấn Độ: Kì lạ ngôi trường nhận rác thải nhựa thay học phí

Một trường học ở Ấn Độ đã tìm ra cách để kéo nhiều trẻ em đến lớp học: những học sinh từ các gia đình đang...