Tri ân những đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam - Nga

Tri ân những đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam - Nga

Ngày 12/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức trao tặng Kỷ niệm...

5 liên quan

Tri ân những đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam-Nga

Tri ân những đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam-Nga

Chiều 12-8, tại TP.HCM, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VN) tổ chức trao tặng kỷ niệm chương 'Vì...

5 liên quan

Trao Kỷ niệm chương tặng Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12-8, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức trao Kỷ niệm chương 'Vì hòa...

5 liên quan

Tri ân các cá nhân đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam-Nga

Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tham tán Tổng lãnh sự quán Nga tại Thành phố Hồ Chí...

5 liên quan

Tri ân những đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam - Nga

Chiều 12/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức trao tặng Kỷ niệm...

6 liên quan

TPHCM kỷ niệm Ngày nước Nga

Ngày 14-6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội Hữu nghị Việt - Nga TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 29 năm...

TPHCM kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Ngày 7-5, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt - Nga TPHCM phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán...

16 liên quan