Nợ công 3,5 triệu tỷ đồng, quên 60 tỷ USD 'ngủ yên' trong két

Nợ công 3,5 triệu tỷ đồng, quên 60 tỷ USD 'ngủ yên' trong két

Nợ công cao trong khi tiền làm ra chưa đủ để đầu tư nên Việt Nam sẽ tiếp tục phải vay thêm. Nhưng vốn vay...

120 liên quan

Nợ công 3,5 triệu tỷ đồng, quên 60 tỷ USD 'ngủ yên' trong két

Nợ công 3,5 triệu tỷ đồng, quên 60 tỷ USD 'ngủ yên' trong két

Nợ công cao trong khi tiền làm ra chưa đủ để đầu tư nên Việt Nam sẽ tiếp tục phải vay thêm. Nhưng vốn vay...

71 liên quan

Tái cơ cấu thị trường tài chính, kéo vốn nhàn rỗi vào nền kinh tế

Tái cơ cấu thị trường tài chính, kéo vốn nhàn rỗi vào nền kinh tế

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 60 tỷ USD tiền nhàn rỗi đang 'ngủ yên' trong dân, theo tính toán của Ngân hàng...

9 liên quan

Hiến kế huy động 60 tỷ USD nhàn rỗi trong dân

Hiến kế huy động 60 tỷ USD nhàn rỗi trong dân

Nền kinh tế Việt Nam có tỷ lệ tích lũy trong dân cao, khoảng 60 tỷ USD mà vẫn chưa huy động hết. Đây là nguồn...

18 liên quan

Lại muốn huy động 60 tỷ USD tiền trong dân

Lại muốn huy động 60 tỷ USD tiền trong dân

Việt Nam có tỷ lệ tích lũy trong dân cao. Tới khoảng 60 tỷ USD nằm trong dân mà chưa được huy động hết, đây...

11 liên quan

Doanh nghiệp nhỏ vẫn khó tiếp cận nguồn vốn

Doanh nghiệp nhỏ vẫn khó tiếp cận nguồn vốn

Chuyên gia nhận định, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận nguồn...

533 liên quan

Tìm cách huy động 60 tỉ USD nhàn rỗi trong dân

Tìm cách huy động 60 tỉ USD nhàn rỗi trong dân

Chuyên gia Ngân hàng Thế giới nhận định nền kinh tế Việt Nam có tỷ lệ tích lũy trong dân cao, tới khoảng 60...

112 liên quan

Làm cách nào để huy động được 60 tỷ USD nhàn rỗi trong dân?

Làm cách nào để huy động được 60 tỷ USD nhàn rỗi trong dân?

Theo các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới, một trong những giải pháp giúp mở rộng thị trường vốn...

18 liên quan