Phát triển thị trường nguyên liệu thứ cấp (Kỳ II): Kinh nghiệm từ doanh nghiệp Mỹ

Phát triển thị trường nguyên liệu thứ cấp (Kỳ II): Kinh nghiệm từ doanh nghiệp Mỹ

Để phát triển thị trường nguyên vật liệu thứ cấp cần có sự tham gia của các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh...

3 liên quan

Phát triển thị trường nguyên liệu thứ cấp (Kỳ I): Cần bức tranh cơ sở dữ liệu tổng thể

Phát triển thị trường nguyên liệu thứ cấp (Kỳ I): Cần bức tranh cơ sở dữ liệu tổng thể

Tro bụi từ các nhà máy, phụ phẩm từ nông nghiệp, nhựa đã qua sử dụng đều có thể trở thành nguyên liệu sản...

3 liên quan

Chất thải rắn công nghiệp: Kẻ săn lùng, người thờ ơ

Chất thải rắn công nghiệp: Kẻ săn lùng, người thờ ơ

Trên thế giới, thị trường nguyên vật liệu thứ cấp đang rất sôi động bởi sức hấp dẫn về lợi nhuận. Đặc biệt,...

1 liên quan

Thúc đẩy nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Thúc đẩy nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Tăng hiệu quả sản xuất, lợi ích kinh tế, hạn chế tác động môi trường, phát triển bền vững là một trong những...

2 liên quan

Thúc đẩy triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Thúc đẩy triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn được hiểu là một mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất và dịch vụ đặt...