Đồng hành tạo dựng thương hiệu quốc gia

Đồng hành tạo dựng thương hiệu quốc gia

Thương hiệu Việt Nam mới được cải thiện lên thứ hạng 43 thế giới nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng. Dễ thấy...

Xây dựng thương hiệu: Chìa khóa giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu: Chìa khóa giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp

Các doanh nghiệp xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và...

Xây dựng Chiến lược THQG: Chìa khóa gia tăng giá trị

Trong nền kinh tế thị trường, thương hiệu không chỉ là biểu tượng của chất lượng, uy tín, giá trị, tài sản...

Cạnh tranh bằng thương hiệu

Vị trí của thương hiệu Việt Nam được cải thiện, tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng, lên thứ 43 trong đó có đóng...

14 liên quan

Tìm hướng mới xây dựng thương hiệu quốc gia mạnh hơn

Sau 16 năm thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia (THQG), nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đã đến lúc...

14 liên quan

Cần chiến lược sâu rộng và trách nhiệm của cả cộng đồng

Trên thế giới, có hơn 80 quốc gia đang triển khai chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia (THQG) để phát...

14 liên quan

Thăng hạng, giá trị thương hiệu Việt vẫn còn ở mức 'khiêm tốn'?

Vị trí của thương hiệu được cải thiện hai bậc trên bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế...

40 liên quan

Việt Nam - Italy hướng đến hợp tác kinh tế thiết thực, hiệu quả

Ngày 4/12, tại trụ sở Bộ Phát triển kinh tế Italy đã diễn ra Khóa họp lần thứ V của Ủy ban Hỗn hợp về hợp...