Xây dựng thương hiệu: Chìa khóa giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu: Chìa khóa giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp

Các doanh nghiệp xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng...

19 liên quan

Xây dựng thương hiệu quốc gia nhìn từ doanh nghiệp Việt: Tân Hiệp Phát và câu chuyện đổi mới sáng tạo

Xây dựng thương hiệu quốc gia nhìn từ doanh nghiệp Việt: Tân Hiệp Phát và câu chuyện đổi mới sáng tạo

Các doanh nhân, chuyên gia trong và ngoài nước đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm đắt giá trong hoạt động...

19 liên quan

Xây dựng Chiến lược THQG: Chìa khóa gia tăng giá trị

Xây dựng Chiến lược THQG: Chìa khóa gia tăng giá trị

Trong nền kinh tế thị trường, thương hiệu không chỉ là biểu tượng của chất lượng, uy tín, giá trị, tài sản...

10 liên quan

Được định giá 235 tỷ USD nhưng thương hiệu Việt vẫn chưa được khai thác hiệu quả

Được định giá 235 tỷ USD nhưng thương hiệu Việt vẫn chưa được khai thác hiệu quả

Dù Việt Nam xếp trong nhóm thương hiệu mạnh trên thế giới nhưng chỉ có ít sản phẩm được biết đến rộng rãi...

19 liên quan

Cạnh tranh bằng thương hiệu

Cạnh tranh bằng thương hiệu

Vị trí của thương hiệu Việt Nam được cải thiện, tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng, lên thứ 43 trong đó có đóng...

19 liên quan

Tìm hướng mới xây dựng thương hiệu quốc gia mạnh hơn

Tìm hướng mới xây dựng thương hiệu quốc gia mạnh hơn

Sau 16 năm thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia (THQG), nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đã đến lúc...

19 liên quan

Cần chiến lược sâu rộng và trách nhiệm của cả cộng đồng

Cần chiến lược sâu rộng và trách nhiệm của cả cộng đồng

Trên thế giới, có hơn 80 quốc gia đang triển khai chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia (THQG) để phát...

19 liên quan

Thăng hạng, giá trị thương hiệu Việt vẫn còn ở mức 'khiêm tốn'?

Thăng hạng, giá trị thương hiệu Việt vẫn còn ở mức 'khiêm tốn'?

Vị trí của thương hiệu được cải thiện hai bậc trên bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế...

1 liên quan