Việt Nam vào nhóm 18 nền kinh tế hiệu quả vượt trội

Việt Nam vào nhóm 18 nền kinh tế hiệu quả vượt trội

Báo cáo 'Hiệu quả vượt trội: các nền kinh tế mới nổi với sức tăng trưởng cao và những doanh nghiệp hậu thuẫn'...

39 liên quan

Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn

Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn

6 liên quan

Việt Nam vào nhóm 18 nền kinh tế hiệu quả vượt trội

Việt Nam vào nhóm 18 nền kinh tế hiệu quả vượt trội

Báo cáo 'Hiệu quả vượt trội: các nền kinh tế mới nổi với sức tăng trưởng cao và những doanh nghiệp hậu thuẫn'...

156 liên quan

WEF ASEAN 2018: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lý Hiển Long

WEF ASEAN 2018: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lý Hiển Long

Ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Singapore Lý...

12 liên quan

Thủ tướng muốn Google quan tâm hơn đến gìn giữ bản sắc văn hóa Việt

Thủ tướng muốn Google quan tâm hơn đến gìn giữ bản sắc văn hóa Việt

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong quá trình hoạt động tại...

Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn

Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn

Theo báo cáo của Viện Toàn cầu McKinsey, Việt nam nằm trong nhóm 11 nền kinh tế khác có tốc độ tăng trưởng...

156 liên quan