Hội nghị tham vấn hợp tác kinh tế ASEAN+3 thúc đẩy ký kết RCEP vào cuối năm 2020

Hội nghị tham vấn hợp tác kinh tế ASEAN+3 thúc đẩy ký kết RCEP vào cuối năm 2020

Ngày 28/8, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã có buổi tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối, bao gồm...

84 liên quan

ASEAN + 3 kỳ vọng RCEP được ký vào cuối năm nay

ASEAN + 3 kỳ vọng RCEP được ký vào cuối năm nay

Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan được tổ chức tại Hà...

84 liên quan

Tham vấn về hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN +3

Ngày 28-8, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã có buổi tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối, bao gồm 3...

21 liên quan

ASEAN 2020: Hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm thiểu rủi ro từ COVID-19

Chiều 28/8, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã có buổi tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối, bao gồm...

21 liên quan

ASEAN +3 tăng cường hợp tác chống lại COVID-19

ASEAN, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc tăng cường hợp tác chống lại COVID-19, thúc đẩy phục hồi kinh tế.

8 liên quan

ASEAN+3 ra Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Hội nghị là các Bộ trưởng kinh tế ASEAN +3 đã thông qua Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động kinh tế trong...

53 liên quan

ASEAN 2020: Các Bộ trưởng Kinh tế thống nhất sẽ không tạo thêm rào cản kỹ thuật

Với tư cách là Chủ tịch của Năm ASEAN 2020, Việt Nam đã, đang và sẽ tổ chức hàng loạt hội nghị ở nhiều cấp...

53 liên quan