Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc: Tiếc cho đề án Máy tính Bác Tô

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc: Tiếc cho đề án Máy tính Bác Tô

TS Nguyễn Chí Công: Việt Nam nên đi vào nhu cầu về vi điều khiển cho các ngành công nghiệp

TS Nguyễn Chí Công: Việt Nam nên đi vào nhu cầu về vi điều khiển cho các ngành công nghiệp

Như đã phản ánh, tại Việt Nam từng có 2 đề án nghiên cứu chế tạo máy vi tính Vt8x tại Viện Khoa học Tính toán...

GS.TS. Chu Hảo: Từng suýt đi tù vì... đề án 'máy tính Bác Tô'

GS.TS. Chu Hảo: Từng suýt đi tù vì... đề án 'máy tính Bác Tô'

30 năm trước, sau vụ cháy tai nghiệt tại phòng nghiên cứu, sản xuất máy tính của Viện Nghiên cứu Công nghệ...

GS.TS. Chu Hảo: Từng suýt đi tù vì... đề án 'máy tính Bác Tô'

GS.TS. Chu Hảo: Từng suýt đi tù vì... đề án 'máy tính Bác Tô'

30 năm trước, sau vụ cháy tai nghiệt tại phòng nghiên cứu, sản xuất máy tính của Viện Nghiên cứu Công nghệ...

188 liên quan

Có máy tính đầu tiên từ cuối thập niên 1970, nhưng vì sao việc sản xuất máy tính VN lụi tàn?

Có máy tính đầu tiên từ cuối thập niên 1970, nhưng vì sao việc sản xuất máy tính VN lụi tàn?

Năm 1987, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ từng thiết kế thành công máy vi tính Bác Tô song đề án này đã...

Việt Nam đã tự chế tạo được máy tính từ 30 năm trước!

Việt Nam đã tự chế tạo được máy tính từ 30 năm trước!

30 năm trước các chuyên gia trẻ Việt Nam đã làm ra… chiếc 'Máy tính Bác Tô' đầu tiên. Nhưng rồi cơn hỏa hoạn...

Việt Nam đã tự chế tạo được máy tính từ 30 năm trước!

Việt Nam đã tự chế tạo được máy tính từ 30 năm trước!

30 năm trước các chuyên gia trẻ Việt Nam đã làm ra… chiếc 'Máy tính Bác Tô' đầu tiên. Nhưng rồi cơn hỏa hoạn...