Công cụ thể hiện sự vượt trội của doanh nghiệp

Công cụ thể hiện sự vượt trội của doanh nghiệp

Đi qua 10 mùa giải, Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên đã có những đóng góp tích cực, giúp các doanh nghiệp...

3 liên quan

Xây dựng niềm tin bằng sự minh bạch và quản trị tốt

Xây dựng niềm tin bằng sự minh bạch và quản trị tốt

Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2018 diễn ra cuối tuần qua đã đánh dấu sự khởi đầu cho...

9 liên quan

Bảo Việt lập 'hattrick' giải thưởng tại Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2018

Bảo Việt lập 'hattrick' giải thưởng tại Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2018

Tại Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất, nay đổi tên thành 'Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm...

4 liên quan

Tập huấn báo chí tăng cường nhận thức về giá trị của báo cáo phát triển bền vững

Tập huấn báo chí tăng cường nhận thức về giá trị của báo cáo phát triển bền vững

Dịp này, các chuyên gia đã cung cấp cho báo chí cái nhìn tổng quan về báo cáo phát triển bền vững, cũng như...

3 liên quan

Bảo Việt chia sẻ kinh nghiệm lập Báo cáo theo tiêu chuẩn quốc tế tại Hội nghị ASRS - Singapore

Bảo Việt chia sẻ kinh nghiệm lập Báo cáo theo tiêu chuẩn quốc tế tại Hội nghị ASRS - Singapore

Từ ngày 2/10 - 4/10/2018, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt tham gia Hội nghị thượng đỉnh phát triển bền...

Ford đạt mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải CO2 trong sản xuất sớm hơn 8 năm

Ford đạt mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải CO2 trong sản xuất sớm hơn 8 năm

Theo báo cáo Phát triển bền vững thường niên lần thứ 19, Tập đoàn Ford Motor đã đạt được mục tiêu giảm khí...

Ford đạt mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải CO2 sớm hơn 8 năm so với dự kiến

Ford đạt mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải CO2 sớm hơn 8 năm so với dự kiến

Theo Báo cáo Phát triển Bền vững thường niên lần thứ 19, Tập đoàn Ford Motor đã đạt được mục tiêu giảm khí...

Ford đạt mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải CO2 trong sản xuất sớm hơn 8 năm so với dự kiến

Ford đạt mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải CO2 trong sản xuất sớm hơn 8 năm so với dự kiến

Trong Báo cáo Phát triển bền vững thường niên lần thứ 19, tập đoàn Ford Motor gần đây công bố đã hoàn thành...