Tin xã hội

Tỉnh ủy Quảng Ninh đang gấp rút triển khai hợp nhất 4 cơ quan báo chí, thông tin của tỉnh này thành Trung...

1 liên quan

Trung tâm Truyền thông hoạt động từ ngày 1-1-2019

Trung tâm Truyền thông hoạt động từ ngày 1-1-2019

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1-1-2019. Trung tâm được thành lập...

3 liên quan

Quảng Ninh: Thông qua Đề án hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm Thông tin

Quảng Ninh: Thông qua Đề án hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm Thông tin

Tỉnh ủy Quảng Ninh đang gấp rút triển khai hợp nhất 4 cơ quan báo chí, thông tin của tỉnh này thành Trung...

19 liên quan

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2019

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2019

Ngày 10/12, Tỉnh ủy có Quảng Ninh có Quyết định số 1263-QĐ/TU về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Truyền...

2 liên quan

Chính thức thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Chính thức thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019, trên cơ sở hợp nhất 4 cơ...

10 liên quan

Hợp nhất các cơ quan báo chí tỉnh Quảng Ninh

Hợp nhất các cơ quan báo chí tỉnh Quảng Ninh

Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh...

24 liên quan

2019: Sáp nhập 4 cơ quan báo chí tại Quảng Ninh

2019: Sáp nhập 4 cơ quan báo chí tại Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh sẽ có Trung tâm Truyền thông được sáp nhập từ 4 cơ quan báo chí trực thuộc tỉnh.

28 liên quan

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan báo chí

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan báo chí

Thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh, trên cơ sở hợp nhất các cơ quan...

24 liên quan

Quảng Ninh sáp nhập 4 cơ quan báo chí, lập Trung tâm truyền thông

Quảng Ninh sáp nhập 4 cơ quan báo chí, lập Trung tâm truyền thông

4 cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Ninh được gộp lại thành Trung tâm truyền thông của tỉnh này.

10 liên quan

Quảng Ninh sáp nhập 4 cơ quan báo chí thành Trung tâm truyền thông tỉnh

Quảng Ninh sáp nhập 4 cơ quan báo chí thành Trung tâm truyền thông tỉnh

Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh, trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin,...

10 liên quan

Hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh Quảng Ninh

Hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh Quảng Ninh

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý về chủ trương thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh trực thuộc...

3 liên quan

Quảng Ninh: Hợp nhất 4 cơ quan báo chí

Quảng Ninh: Hợp nhất 4 cơ quan báo chí

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý về chủ trương thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh trực thuộc...

10 liên quan

Quảng Ninh: Hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông

Quảng Ninh: Hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông

Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh sẽ hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH...

24 liên quan

Thành lập trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Thành lập trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Ngày 3/12, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp, triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc...

24 liên quan

Quảng Ninh: Hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm truyền thông

Quảng Ninh: Hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm truyền thông

Quảng Ninh quyết định hợp nhất Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH Quảng Ninh, Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật...

24 liên quan

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan thành lập Trung tâm truyền thông

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan thành lập Trung tâm truyền thông

Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý về chủ trương thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh...

10 liên quan

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan báo chí, thông tin thành 1 trung tâm

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan báo chí, thông tin thành 1 trung tâm

Bắt đầu từ 1.1.2019, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh sẽ chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất...

10 liên quan