Bộ tứ buôn ma túy cùng bị tuyên án tử

Bộ tứ buôn ma túy cùng bị tuyên án tử

Hành nghề taxi, Thinh quen biết đối tượng buôn ma túy nên nhanh chóng 'bập' vào. Và rồi trong một lần đánh...

Tử hình 4 người đàn ông buôn ma túy

Tử hình 4 người đàn ông buôn ma túy

Tham gia phi vụ mua bán 3 bánh heroin và 1 kg ma túy đá, tài xế taxi cùng 3 đồng phạm bị tòa tuyên tử hình.

Nhân sự mới vừa được điều động, bổ nhiệm ở Thái Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh

Các địa phương Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

2 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Các địa phương Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

2 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Các địa phương Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

1 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Các địa phương: Hà Giang, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công...

142 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Các địa phương: Hà Giang, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công...

2 liên quan