Còn nhiều vướng mắc

Còn nhiều vướng mắc

'Doanh nghiệp sử dụng tro, xỉ nhiệt điện than sẽ đầu tư công nghệ hiện đại, nhưng Nhà nước cần có chính sách...

9 liên quan

Sản xuất vật liệu xây dựng không nung từ tro, xỉ nhiệt điện: Cần có chính sách hỗ trợ hợp lý

Sản xuất vật liệu xây dựng không nung từ tro, xỉ nhiệt điện: Cần có chính sách hỗ trợ hợp lý

'Doanh nghiệp sử dụng tro, xỉ nhiệt điện than sẽ đầu tư công nghệ, chất xám, nhưng Nhà nước cũng cần có chính...

Sản xuất vật liệu không nung trong điều kiện khí hậu nhiệt đới

Sản xuất vật liệu không nung trong điều kiện khí hậu nhiệt đới

Sử dụng vật liệu xây dựng (VLXD) không nung hay còn được gọi là vật liệu xanh được coi là xu thế tất yếu trong...

2 liên quan

Giải quyết thách thức chất thải nhiệt điện

Giải quyết thách thức chất thải nhiệt điện

Tại Việt Nam, hiện nay phần lớn các nhà máy đều chưa có biện pháp tái sử dụng, xử lý tro, xỉ một cách triệt...

2 liên quan

Nan giải bài toán xử lý tro xỉ

Nan giải bài toán xử lý tro xỉ

Lượng tro xỉ thải ra từ các nhà máy nhiệt điện than nếu được xử lý làm vật liệu xây dựng sẽ vừa không gây...

2 liên quan

Xử lý tồn dư tro xỉ nhà máy nhiệt điện: Cần cơ chế cụ thể

Xử lý tồn dư tro xỉ nhà máy nhiệt điện: Cần cơ chế cụ thể

Hiện vẫn thiếu cơ sở pháp lý và chính sách cụ thể hỗ trợ ngành công nghiệp phụ trợ xử lý nguồn tro xỉ tồn...

Tồn kho hơn 25,2 triệu tấn tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện

Tồn kho hơn 25,2 triệu tấn tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện

Theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), năm 2017, lượng tro, xỉ phát sinh từ...

Lượng tro, xỉ tồn đọng từ các nhà máy nhiệt điện vẫn gia tăng

Lượng tro, xỉ tồn đọng từ các nhà máy nhiệt điện vẫn gia tăng

Trong vài năm tới, nếu không có giải pháp giải quyết đồng bộ, nguy cơ lượng tro, xỉ gia tăng tới mức không...

38 liên quan