Hang động với nhiều mảng hóa thạch kỳ lạ ở Quảng Ninh

Hang động với nhiều mảng hóa thạch kỳ lạ ở Quảng Ninh

Người dân phát hiện ra một hang động lạ trên địa bàn thôn Bản Danh. Trong hang động có nhiều hoa văn đẹp,...

1 liên quan

Hang rồng mới phát hiện ở rừng Quảng Ninh có gì?

Hang rồng mới phát hiện ở rừng Quảng Ninh có gì?

Hang rồng sâu khoảng 4m, chiều cao khoảng 0,5m, có nhiều hoa văn đẹp, lạ mắt được phát hiện thời gian gần...

14 liên quan

Hang rồng mới phát hiện ở rừng Quảng Ninh có gì?

Hang rồng mới phát hiện ở rừng Quảng Ninh có gì?

Hang rồng sâu khoảng 4m, chiều cao khoảng 0,5m, có nhiều hoa văn đẹp, lạ mắt được phát hiện thời gian gần...

Phát hiện hang động kỳ lạ ở Quảng Ninh có nhiều mảnh hóa thạch

Phát hiện hang động kỳ lạ ở Quảng Ninh có nhiều mảnh hóa thạch

Trong hang có chiều cao khoảng 0,5m, rộng hơn 4m, sâu khoảng 4m và có rất nhiều hoa văn đẹp và lạ.

Quảng Ninh: Phát hiện hang động mới với nhiều mảnh hóa thạch kỳ lạ

Quảng Ninh: Phát hiện hang động mới với nhiều mảnh hóa thạch kỳ lạ

Một hang động với nhiều hoa văn kỳ lạ vừa được phát hiện tại Quảng Ninh. Chính quyền đang lên phương án để...

Phát hiện 1 hang động kỳ lạ giữa rừng ở Quảng Ninh
Phát hiện 1 hang động kỳ lạ giữa rừng ở Quảng Ninh - Ảnh 1 Phát hiện 1 hang động kỳ lạ giữa rừng ở Quảng Ninh - Ảnh 2 Phát hiện 1 hang động kỳ lạ giữa rừng ở Quảng Ninh - Ảnh 3

Phát hiện 1 hang động kỳ lạ giữa rừng ở Quảng Ninh

Dưới nền hang mới này có mặt phẳng với nhiều hoa văn phong hóa, hình dáng như mai rùa, được đặt tên là hang...

9 liên quan