Tự hào được học tập và thực hiện Di chúc của Bác Hồ

Tự hào được học tập và thực hiện Di chúc của Bác Hồ

Ngôi nhà sàn đơn trong Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch mỗi ngày vẫn đón hàng nghìn đồng bào khắp...

2 liên quan

Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp 'Trồng người'

Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp 'Trồng người'

Ngày 10-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La phối hợp Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề...

9 liên quan

Nêu gương - cách giáo dục thanh niên tốt nhất

Tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện đoàn viên thanh niên; tạo môi trường...

2 liên quan

Nêu gương - cách giáo dục thanh niên tốt nhất

Tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện đoàn viên, thanh niên; tạo môi trường...

Cuộc đời đen tối của diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' bị tâm thần

Từng là nam diễn viên được săn đón với thù lao mỗi phim lên đến hàng triệu đô la Hong Kong nhưng giờ đây...

Di chúc của Bác là kim chỉ nam trong mọi hoạt động

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời đến nay đã tròn 48 năm. Cũng chừng ấy năm qua, các cấp ủy đảng...

44 liên quan