Bảo hiểm BIDV miễn nhiệm chức danh Chủ tịch với ông Trần Lục Lang

Bảo hiểm BIDV miễn nhiệm chức danh Chủ tịch với ông Trần Lục Lang

Hội đồng quản trị BIC thống nhất về việc ông Trần Lục Lang thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày...

87 liên quan

Bảo hiểm phi nhân thọ 'dính đòn' cuối năm

Bảo hiểm phi nhân thọ 'dính đòn' cuối năm

Những thiệt hại từ cơn bão số 9 vừa qua tại các tỉnh, thành phố phía Nam sẽ khiến nhiều doanh nghiệp bảo hiểm...

174 liên quan

Doanh nghiệp phi nhân thọ tấn công mảng bảo hiểm chuyên biệt

Doanh nghiệp phi nhân thọ tấn công mảng bảo hiểm chuyên biệt

Tuy có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng sản phẩm bảo hiểm tình yêu ra mắt thị trường mới đây được ví như 'làn...

1 liên quan

Nhận diện thách thức của thị trường bảo hiểm hải ngoại

Nhận diện thách thức của thị trường bảo hiểm hải ngoại

Sau các hãng Bảo hiểm BIDV (BIC), Bảo hiểm Bưu điện (PTI)..., một số hãng bảo hiểm khác đang lên kế hoạch...

3 liên quan

Một tuần sau kết luận của UBKTTƯ, ông Trần Lục Lang vẫn là Chủ tịch Bảo hiểm BIDV

Một tuần sau kết luận của UBKTTƯ, ông Trần Lục Lang vẫn là Chủ tịch Bảo hiểm BIDV

Trong một quyết định được Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) ban hành ngày 7/6/2018, chức danh của ông Trần...

75 liên quan

Ông Bùi Quang Tiên trở thành người đứng đầu mới của HĐQT BIDV

Ông Bùi Quang Tiên trở thành người đứng đầu mới của HĐQT BIDV

Ông Bùi Quang Tiên là người thay thế ông Trần Tuấn Anh phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT BIDV nhiệm kỳ...

Người đứng đầu HĐQT từ nhiệm, ghế Chủ tịch BIDV 'nóng càng thêm nóng'

Người đứng đầu HĐQT từ nhiệm, ghế Chủ tịch BIDV 'nóng càng thêm nóng'

Trong khi ghế Chủ tịch HĐQT BIDV vẫn là ẩn số thì người phụ trách HĐQT BIDV Trần Anh Tuấn lại vừa chính thức...

15 liên quan