Cao Bằng đẩy mạnh công tác quản lý di tích

Cao Bằng đẩy mạnh công tác quản lý di tích

Cao Bằng đẩy mạnh công tác quản lý di tích; Bắc Giang xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng phong trào...

7 liên quan

Khai quật khảo cổ tại địa điểm Bãi Nương, Tuyên Quang

Khai quật khảo cổ tại địa điểm Bãi Nương, Tuyên Quang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện Khảo cổ học khai...

97 liên quan

Bộ VHTTDL cấp phép khai quật khảo cổ tại địa điểm Bãi Nương, tỉnh Tuyên Quang

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với...

97 liên quan

Phát hiện nhiều di tích văn hóa của người nguyên thủy tại Tuyên Quang

Các nhà khoa học đã phát hiện các di tích có đặc điểm chung là những đồi gò dạng bát úp khá cao gần liền kề...

Phát hiện nhiều di vật cách đây 20.000 năm tại Tuyên Quang

Các nhà khảo cổ phát hiện được hàng trăm di vật đồ đá, trong đó có những công cụ lao động của cư dân hậu...

Phát hiện nhiều di vật cách đây 20.000 năm tại Tuyên Quang

Các nhà khảo cổ phát hiện được hàng trăm di vật đồ đá, trong đó có những công cụ lao động của cư dân hậu...

Phát hiện nhiều di vật cách đây 20.000 năm tại Tuyên Quang

Các nhà khảo cổ phát hiện được hàng trăm di vật đồ đá, trong đó có những công cụ lao động của cư dân hậu...

Phát hiện nhiều di tích văn hóa của người nguyên thủy tại Tuyên Quang

Các nhà khoa học đã phát hiện các di tích có đặc điểm chung là những đồi gò dạng bát úp khá cao gần liền kề...

Phát hiện nhiều di tích văn hóa của người nguyên thủy tại Tuyên Quang

Các nhà khoa học đã phát hiện các di tích có đặc điểm chung là những đồi gò dạng bát úp khá cao gần liền kề...

Na Hang: Phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch cộng đồng

Nhằm phát huy lợi thế lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, những năm qua, huyện Na Hang đã khuyến khích người dân...