Parkson tiếp tục đóng cửa một trung tâm thương mại tại TP.HCM

Parkson tiếp tục đóng cửa một trung tâm thương mại tại TP.HCM

Trung tâm thương mại Parkson thứ 4 tại Việt Nam đã chính thức đóng cửa, ngưng kinh doanh.

Trung tâm thương mại thứ 4 của Parkson bị đóng cửa

Trung tâm thương mại thứ 4 của Parkson bị đóng cửa

Sau thời gian hoạt động cầm chừng, trung tâm thương mại Parkson Flemington (số 184 Lê Đại Hành, Quận 11, Thành...

13 liên quan

Vì sao Parkson phải đóng cửa thêm một trung tâm thương mại ở TP.HCM?

Vì sao Parkson phải đóng cửa thêm một trung tâm thương mại ở TP.HCM?

Trung tâm thương mại Parkon Lê Đại Hành (quận 11, TP.HCM) đã chính thức đóng cửa, lý do vì sao?

13 liên quan

Vì sao Parkson phải đóng cửa thêm một trung tâm thương mại ở TP.HCM?

Vì sao Parkson phải đóng cửa thêm một trung tâm thương mại ở TP.HCM?

Trung tâm thương mại Parkon Lê Đại Hành (quận 11, TP.HCM) đã chính thức đóng cửa, lý do vì sao?

Vì sao Parkson đóng cửa trung tâm thương mại thứ 2 tại TP.HCM?

Vì sao Parkson đóng cửa trung tâm thương mại thứ 2 tại TP.HCM?

Mới đây, Parkson lại đóng cửa một trung tâm thương mại (TTTM) tại TP.HCM. Như vậy, đây là TTTM thứ 4 của Parkson...

Thêm một trung tâm thương mại của Parkson tại TP.HCM dẹp tiệm

Thêm một trung tâm thương mại của Parkson tại TP.HCM dẹp tiệm

Trung tâm thương mại (TTTM) Parkson Lê Đại Hành (quận 11) đã chính thức đóng cửa sau 8 năm hoạt động. Đây...

Parkson tiếp tục đóng cửa thêm một trung tâm thương mại ở Sài Gòn

Parkson tiếp tục đóng cửa thêm một trung tâm thương mại ở Sài Gòn

Sau một thời gian dài hoạt động cầm chừng, TTTM Parkon Lê Đại Hành (quận 11) đã chính thức đóng cửa. Đây là...