Hơn 200 bức tranh, ký họa sẽ được giới thiệu tại triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Hơn 200 bức tranh, ký họa sẽ được giới thiệu tại triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' do Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) phối hợp cùng Hội Truyền...

22 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

Ngày 26- 4, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' giới...

22 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' - Ảnh 1
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' - Ảnh 2
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' - Ảnh 3

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Ngày 26/4/2019, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'.

22 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 200 bức tranh/ký họa được sáng tác trực tiếp trong thời kỳ chiến...

22 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Ngày 26/4/2019, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' giới...

22 liên quan

VCCA triển lãm hơn 200 tác phẩm 'Ký ức Đường Trường Sơn'
VCCA triển lãm hơn 200 tác phẩm 'Ký ức Đường Trường Sơn' - Ảnh 1
VCCA triển lãm hơn 200 tác phẩm 'Ký ức Đường Trường Sơn' - Ảnh 2
VCCA triển lãm hơn 200 tác phẩm 'Ký ức Đường Trường Sơn' - Ảnh 3

VCCA triển lãm hơn 200 tác phẩm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Ngày 26.4, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' giới...

22 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

Ngày 26/4/2019, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' giới...

22 liên quan