Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Cao Bằng có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh 40 tuổi

  Cao Bằng có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh 40 tuổi

  Với số phiếu bầu tín nhiệm 39/45 đại biểu tham dự, ông Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh...

  26 liên quan

  Nhân sự mới của tỉnh Cao Bằng

  Ngày 19-3, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (bất thường).

  26 liên quan

  Cao Bằng có Phó chủ tịch tỉnh 40 tuổi

  Chiều nay (19/3), HĐND tỉnh Cao Bằng đã tiến hành kỳ họp thứ 12 làm công tác nhân sự, bầu Phó chủ tịch UBND...

  26 liên quan

  Cao Bằng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 40 tuổi

  Ông Lê Hải Hòa, 40 tuổi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao...

  26 liên quan

  Cao Bằng: Ông Lê Hải Hòa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi 40 tuổi

  Ông Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng,...

  26 liên quan

  Ông Lê Hải Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

  Tại Kỳ họp thứ 12 (bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI đã bầu ông Lê Hải Hòa giữ chức vụ...

  Ông Lê Hải Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

  Ông Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng,...

  26 liên quan

  Cao Bằng bầu tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh 40 tuổi

  Chiều 19-3, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tiến hành kỳ họp thứ 12 (bất thường) bầu bổ...

  26 liên quan

  Cao Bằng, Cà Mau triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư

  Các tỉnh Cao Bằng và Cà Mau vừa đồng loạt triển khai quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư Trung ương...

  8 liên quan