Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản: Bước tiến vượt bậc và sâu rộng

Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản: Bước tiến vượt bậc và sâu rộng

Không chỉ trên khía cạnh chính trị, ngoại giao, quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là về...

82 liên quan

Động thổ Dự án TH MEDICAL - Tổ hợp Y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam

Động thổ Dự án TH MEDICAL - Tổ hợp Y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 14/10/2019, tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, tập đoàn TH tổ chức lễ Động thổ và công bố...

36 liên quan

Tập đoàn TH khởi công tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe hiện đại tại Việt Nam

Tập đoàn TH khởi công tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe hiện đại tại Việt Nam

Ngày 14/10, tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội, tập đoàn TH tổ chức lễ Động thổ và công bố dự án Tổ...

36 liên quan

Dự án TH Medical vô cùng hiện đại, có quy mô lên tới 1.000 giường

Dự án TH Medical vô cùng hiện đại, có quy mô lên tới 1.000 giường

Ngày 14/10, Tập đoàn TH đã chính thức khởi công Dự án tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH Medical...

36 liên quan

Công bố dự án Tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Hà Nội
Công bố dự án Tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 1
Công bố dự án Tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 2
Công bố dự án Tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 3

Công bố dự án Tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Hà Nội

Chiều 14/10, Tập đoàn TH đã tổ chức lễ động thổ và công bố dự án Tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ...

36 liên quan

Khởi công tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe hiện đại tại Việt Nam

Khởi công tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe hiện đại tại Việt Nam

Dự án y tế gồm tổ hợp 5 khu chức năng y tế công nghệ cao vừa được khởi công tại Hà Nội. Dự án đặt mục tiêu...

36 liên quan

Động thổ và công bố dự án Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH Medical

Động thổ và công bố dự án Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH Medical

Ngày 14-10, tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn TH tổ chức...

36 liên quan

Xây dựng tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam

Xây dựng tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam

Chiều 14- 10, tập đoàn TH tổ chức động thổ và công bố dự án Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao...

36 liên quan

Công bố dự án tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao tại Hà Nội

Công bố dự án tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao tại Hà Nội

Chiều 14/10, UBND Hà Nội và Tập đoàn TH đã tổ chức lễ động thổ và công bố dự án tổ hợp y tế - chăm sóc sức...

36 liên quan

Tập đoàn TH động thổ Dự án Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam

Tập đoàn TH động thổ Dự án Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 14/10/2019, tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, tập đoàn TH tổ chức lễ Động thổ và công bố...

36 liên quan