Tây Du Ký: Vì sao tên 3 vị đồ đệ của Đường Tăng đều có chữ 'ngộ'?

Tây Du Ký: Vì sao tên 3 vị đồ đệ của Đường Tăng đều có chữ 'ngộ'?

Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt đầy dụng ý mà chữ 'ngộ' đều xuất hiện trong tên ba vị đệ...

1 liên quan

Tôn Ngộ Không chỉ thọ 342 tuổi và vì sao bị Bồ Đề Tổ Sư đuổi đi?

Tôn Ngộ Không chỉ thọ 342 tuổi và vì sao bị Bồ Đề Tổ Sư đuổi đi?

Trong Tây Du Ký, Ngộ Không vì khoe khoang pháp thuật mà bị đuổi đi, sau đó vì vi phạm Thiên Điều mà bị giam...

Tây Du Ký: Hé lộ danh tính người phàm trần có thể chém lìa đầu Tôn Ngộ Không

Một đao phủ ở Xa Trì Quốc đã một đao đoạt đầu Tôn Ngộ Không, có điều bất thường gì ở đây?

6 liên quan

Nếu Tôn Ngộ Không đối diện với thời khắc sinh tử, Bồ Đề Tổ Sư có xuất hiện cứu giúp?

Bồ Đề Tổ Sư đã cảnh cáo Ngộ Không sau khi rời khỏi sư môn không được nhắc đến tên mình. Vậy nếu Ngộ Không...

Tây Du Ký: Tại sao Bồ Đề Tổ Sư lại đuổi Tôn Ngộ Không ra khỏi đạo quán

Sau khi tầm sư học đạo trên Linh Đài Phương Thốn, Tôn Ngộ Không được đích thân Bồ Đề Tổ Sư dạy 72 phép...

Bồ Đề Tổ Sư và Trấn Nguyên Đại Tiên sợ ma, Bạch Cốt Tinh 'thích' Thủy Liêm động của Tôn Ngộ Không

Bồ Đề Tổ Sư và Trấn Nguyên Đại Tiên sợ ma, Bạch Cốt Tinh 'thích' Thủy Liêm động của Tôn Ngộ Không

Xung quanh hậu trường Tây Du Ký còn rất nhiều điều thú vị ít người biết. Chẳng mấy ai biết được các vị tiên...