Không ngờ có một vị ni cô chạy trốn để thoát khỏi làm vợ vua Lê Thánh Tông

Không ngờ có một vị ni cô chạy trốn để thoát khỏi làm vợ vua Lê Thánh Tông

Trong lịch sử phong kiến, được ngồi trên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ là niềm mong mỏi của các thiếu nữ. Thế...

Hoàng giáp Nguyễn Như Uyên - người mở đầu truyền thống khoa bảng ở làng Cót xưa

Hoàng giáp Nguyễn Như Uyên - người mở đầu truyền thống khoa bảng ở làng Cót xưa

Ngày 14-6, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa...

Tôn vinh tài năng của Hoàng giáp, Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên

Hoàng giáp, Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên là vị thủy tổ và cũng là người mở đầu cho truyền thống hiếu...

Tôn vinh tài năng, đóng góp cho đất nước của Hoàng giáp, Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên

Sáng 14/6, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức lễ kỷ niệm 550 năm ngày Đại...

1 liên quan

Kỷ niệm 550 năm Ngày Đại đăng khoa của Hoàng giáp, Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên

Ngày 14-6, Trung tâm Hoạt động văn hóa - khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm...

1 liên quan

Những điều đáng nhớ về năm Kỷ Hợi

Tính từ đầu công nguyên đến nay, lịch sử Việt Nam đã trảiqua 33 năm Kỷ Hợi. Trong đó, có những năm mang ý...

Những chiến công hiển hách năm Hợi trong sử Việt

Cuộc chiến quân Nguyên lần thứ 3 năm 1287, chiến thắng Chiêm Thành năm 1311, chiến thắng Lão Qua năm 1479…...