Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 48

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 48

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các thành viên về nội dung, phương...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở một số vấn đề tại Hội nghị TƯ 9

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở một số vấn đề tại Hội nghị TƯ 9

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở một số vấn đề để các đại biểu dự Hội nghị...

61 liên quan

Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết mới cho Đà Nẵng

Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Hải Phòng, Đà Nẵng

Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Hải Phòng, Đà Nẵng trong ngày 13/12 về việc tổng kết 15 năm thực hiện...

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 13/12, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tổng kết 15 năm thực hiện...

2 liên quan

Thành phố hoa phượng đỏ phải đi đầu trong đổi mới

Hải Phòng cần tiếp tục phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường trong kháng chiến, thành phố Hoa phượng...

50 liên quan

Bộ Chính trị làm việc với Hải Phòng về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 13/12, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy...

'Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái tư...

259 liên quan