Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 19-5, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban...

9 liên quan

Trưởng ban Dân vận Trung ương: Lựa chọn cán bộ uy tín, có kinh nghiệm làm công tác mặt trận, đoàn thể

Trưởng ban Dân vận Trung ương: Lựa chọn cán bộ uy tín, có kinh nghiệm làm công tác mặt trận, đoàn thể

'Không bố trí cán bộ có dư luận không tốt, vi phạm kỷ luật của Đảng làm công tác mặt trận, đoàn thể. Chú...

9 liên quan

Lựa chọn cán bộ uy tín, có kinh nghiệm làm công tác mặt trận, đoàn thể

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh không bố trí cán bộ có dư luận...

9 liên quan

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày 19/5, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị triển khai thông báo kết luận số 160 – TB/TƯ của Bộ...

115 liên quan

Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Ngày 8-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5-2020.

53 liên quan

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị...

5 liên quan

Huy động sức mạnh tổng hợp tham gia công tác khuyến học, khuyến tài

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 489/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số...

232 liên quan

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp...

2 liên quan

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Ngày 8/4, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Bí thư và Chỉ thị của Bộ...

232 liên quan

Hai kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Phong trào thi đua 'Phụ nữ Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) đoàn kết-sáng...

1 liên quan

Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản, kết luận của Trung ương

Ngày 28-2, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ làm việc với...

2 liên quan

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 12/2/2020 về định...

53 liên quan

Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020.

1 liên quan

Đẩy mạnh gia tăng trữ lượng dầu khí nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển năng lượng quốc gia

Theo Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm...

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của...

53 liên quan

Phấn đấu đến năm 2030, sản lượng điện đạt khoảng 550 - 600 tỉ KWh.

Ngày 11/2/2020, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng...

53 liên quan

Tổng kết thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Chiều 17/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW về quy chế...

Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020

Ngày 12/2/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW về 'Hướng dẫn công tác văn...

2 liên quan

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ngày 15-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký...

330 liên quan

Các hoạt động phải thiết thực, tạo niềm tin cho nhân dân

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, các hoạt động của Mặt trận phải thiết thực, làm sao nâng cao chất lượng...

84 liên quan

Ưu tiên nguồn lực phát triển Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Ngày 16/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban...

Xây dựng TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Ngày 16-12-2019, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí...

2 liên quan

Củng cố, phát triển văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số 'đa dạng trong thống nhất'

Những thành tựu, giá trị và bản sắc văn hóa độc đáo của hơn 50 dân tộc anh em không chỉ làm cho nền văn hóa...

3 liên quan

Thành tựu nổi bật của 30 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

Nền Quốc phòng toàn dân là sự cụ thể hóa chính sách quốc phòng của Việt Nam, thể hiện ở cơ cấu tổ chức,...

160 liên quan

Định hướng mục tiêu và giải pháp phát triển giáo dục thường xuyên

Sáng nay (18/12), Tiểu ban Giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời của Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát...

1 liên quan

Đưa Thừa Thiên Huế thành đô thị trực thuộc trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 54-NQ-TW (NQ54) về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến...

106 liên quan

Thừa Thiên - Huế: Thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm miền trung

Theo kế hoạch đến 2030 và tầm nhìn 2045, mục tiêu lớn nhất là xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế trở...

106 liên quan

Thừa Thiên - Huế là thành phố trực thuộc Trung ương vào 2025

Nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc...

106 liên quan

Xây dựng đô thị di sản Thừa Thiên - Huế

106 liên quan

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học

Sáng 6/12, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ họp góp ý cho dự thảo Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết...

Hội nghị quán triệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy cho các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH

Hội nghị quán triệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy cho các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH phía Nam do...

1 liên quan

Hội thảo về định hướng của phê bình văn học nghệ thuật

Sáng 5-12, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phối hợp...

21 liên quan

Tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban TVTU về việc triển khai thực hiện Kết...

2 liên quan

Kiên Giang: Hội nghị sơ kết các chuyên đề về quốc phòng, an ninh (nhiệm kỳ 2015-2020)

Sáng 18-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết các chuyên đề về quốc phòng, an ninh (nhiệm kỳ...

155 liên quan

Tạo bước chuyển mới trong Chiến lược xây dựng xã hội học tập

Nếu thiếu đi tầm tư duy phản biện và không thoát ra khỏi giới hạn của nền giáo dục khép kín, chúng ta không...

1 liên quan

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 11 đến 16-11)

Bộ Chính trị cho ý kiến về xây dựng và phát triển TT-Huế và Đắk Lắk

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Ðề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW và Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Buôn Ma Thuột

Ngày 15-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Ðề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW và Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Buôn Ma Thuột

Ngày 15-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp...

Bộ Chính trị ghi nhận thành tựu của Thừa Thiên-Huế và Buôn Ma Thuột

Bộ Chính trị cho rằng, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có nhiều cố gắng trong đổi mới tư duy, khai thác tốt các tiềm...

60 liên quan

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân - quan điểm chỉ đạo chiến lược sáng suốt của Đảng

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) là quan điểm chỉ đạo chiến lược nhất quán, xuyên suốt của Đảng...

160 liên quan

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ngày 28/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương...

18 liên quan

Tin vắn

241 liên quan

Mới ra tù có được vay vốn Ngân hàng làm ăn?

Tôi mới chấp hành án về được một năm, muốn vay vốn Ngân hàng để làm ăn, không biết tôi có đủ điều kiện và...

2 liên quan

Ông Hồ Văn Năm được cho thôi làm đại biểu Quốc hội

Ông Hồ Văn Năm được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV, do đã bị thi hành kỷ luật về Đảng và...

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

QUẢNG NAM- Ngày 18-9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn...

155 liên quan

3 vấn đề lớn triển khai khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Sáng nay (13/9), Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam có buổi làm việc về việc triển khai thực hiện Kết luận...

Chú trọng xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Đó là nội dung chỉ đạo của Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS...

15 liên quan

Tập trung các giải pháp cho nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An hội nhập và phát triển

Tập trung các giải pháp cho nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An hội nhập và phát triển

Với chủ đề 'Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển', Đại hội...

1345 liên quan

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

LTS - Ngày 16-8-2019, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực...

69 liên quan

Huyện Thanh Oai sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

UBND huyện Thanh Oai đã tặng giấy khen cho 16 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây...

160 liên quan

Sóc Trăng, 16.000 cán bộ tham gia học tập chính trị

Trong 2 ngày 12-13/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -...

Xã hội học tập: Cần xây dựng tiêu chí 'đơn vị học tập'

Hướng tới xây dựng xã hội học tập, Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư 'Quy định về đánh giá, xếp loại...

2 liên quan

Thủ tướng: Thừa Thiên Huế cần định vị những điểm đặc biệt

Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại trong phát triển của Thừa Thiên Huế, như quy mô nền kinh tế còn nhỏ,...

106 liên quan

Thừa Thiên-Huế chưa đạt mục tiêu là thành phố trực thuộc Trung ương

Ban Kinh tế Trung ương đề cập cần thiết phải có Nghị quyết của Bộ Chính trị về 'Xây dựng và phát triển tỉnh...

106 liên quan

Vì sao Thừa Thiên - Huế chưa là TP trực thuộc Trung ương?

Theo đánh giá, Thừa Thiên - Huế chưa quyết liệt trong việc thực hiện mục tiêu đưa địa phương lên thành phố...

106 liên quan

Thừa Thiên - Huế cần đột phá trong phát triển đô thị

Ngày 6/5, tại thành phố Huế, Ban Chỉ đạo 182 Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế...

Bộ Chính trị quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Cán bộ được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm...

98 liên quan