Bitel là công ty viễn thông được yêu thích nhất tại Peru

Bitel là công ty viễn thông được yêu thích nhất tại Peru

Vào thị trường sau cùng nhưng Bitel (thương hiệu của Viettel tại Peru) lại giành được niềm tin và sự hài...

6 liên quan

Mạng di động của Viettel tại Peru được bình chọn là nhà mạng được yêu thích nhất

Mạng di động của Viettel tại Peru được bình chọn là nhà mạng được yêu thích nhất

Theo điều tra của Arellano, công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường hàng đầu tại Peru tháng 6/2019, Bitel -...

6 liên quan

BITEL là công ty viễn thông được yêu thích nhất tại PERU

Vào thị trường sau cùng nhưng Bitel (thương hiệu của Viettel tại Peru) lại giànhđược niềm tin và sự hài...

6 liên quan

Viettel giành được hợp đồng 27 triệu USD với Bộ Giáo dục Peru

Bitel - thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) tại Peru vừa ký hợp đồng trị...

Viettel thắng thầu dự án 27 triệu USD tại Peru

Bitel - thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) tại Peru vừa ký hợp đồng trị...

Viettel thắng thầu dự án giáo dục 27 triệu USD tại Peru

Vượt qua các nhà mạng khác, Bitel thương hiệu của Viettel tại Peru đã thắng thầu dự án lớn, trị giá 27...

Bitel cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho hệ thống trường học công của Peru

Bitel - thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) tại Peru vừa ký hợp đồng trị...

Viettel giành được hợp đồng 27 triệu USD với Bộ Giáo dục Peru

Bitel, thương hiệu của Viettel tại Peru vừa ký hợp đồng trị giá 27 triệu USD với Bộ Giáo dục Peru để triển...