Những quốc gia chia sẻ thành quả phát triển bằng chia tiền cho dân

Những quốc gia chia sẻ thành quả phát triển bằng chia tiền cho dân

Tổng cộng sẽ có 2,8 triệu người Singapore nhận được thông báo tặng tiền bắt đầu từ ngày 2/10. Tổng số tiền...

3 liên quan

VNG ký ghi nhớ hợp tác với Temasek Holdings

VNG ký ghi nhớ hợp tác với Temasek Holdings

Ngày 4/10, trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức,...

VNG ký bản ghi nhớ về việc đầu tư và hợp tác với Quỹ đầu tư Singapore Temasek Holdings

VNG ký bản ghi nhớ về việc đầu tư và hợp tác với Quỹ đầu tư Singapore Temasek Holdings

Sáng 4/10, Công ty Cổ phần VNG và Quỹ đầu tư Singapore Temasek Holdings đã trao biên bản ghi nhớ về việc đầu...

4 liên quan

VNG ký hợp tác với quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore

VNG ký hợp tác với quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore

VNG và Quỹ đầu tư Singapore Temasek đã ký kết và trao Biên bản ghi nhớ (MOU) về đầu tư và hợp tác song phương.

4 liên quan

Vì sao Singapore thưởng tiền cho 2,8 triệu công dân?

Vì sao Singapore thưởng tiền cho 2,8 triệu công dân?

Vì thặng dư ngân sách nên 2,8 triệu công dân Singapore đủ tiêu chuẩn sẽ được thưởng với tổng số tiền 512 triệu...

4 liên quan

Singapore thưởng 700 triệu đô la Singapore cho 2,8 triệu công dân

Singapore thưởng 700 triệu đô la Singapore cho 2,8 triệu công dân

Bộ Tài chính Singapore cho biết tổng số tiền thưởng 700 triệu đô la Singapore sẽ được chuyển đến 2,8 triệu...

Singapore tặng hơn nửa tỷ USD cho 2,8 triệu công dân

Singapore tặng hơn nửa tỷ USD cho 2,8 triệu công dân

Singapore quyết định chia sẻ 'thành quả phát triển đất nước' cho người dân sau khi ngân sách quốc gia 2017...

6 liên quan