Nhìn lại một năm thoái vốn của Vinachem

Nhìn lại một năm thoái vốn của Vinachem

Tính đến nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã thoái vốn thành công tại 7 doanh nghiệp tuy nhiên tập...

3 liên quan

Bột giặt LIX (LIX) tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt

Bột giặt LIX (LIX) tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt

Theo thông tin từ VSD, ngày 13/12 tới đây, CTCP Bột giặt LIX (mã chứng khoán LIX – sàn HOSE) sẽ chốt danh...

716 liên quan

Bột giặt LIX chuẩn bị tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

Giá cổ phiếu LIX đã giảm khoảng 11% kể từ hồi cuối năm 2018 đến nay.

716 liên quan

Nhiều công ty con khó khăn, dự báo Vinachem khó thoái vốn

Đa số doanh nghiệp thuộc danh sách Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) dự kiến thoái vốn, giảm tỷ lệ sở...

3 liên quan

Năm 2019, Bột giặt LIX (LIX) đẩy mạnh mảng sản xuất mỹ phẩm

Sáng ngày 25/4, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Bột giặt LIX (LIX – HNX) đã thống nhất về định hướng...

Năm 2019, Bột giặt LIX dự chi Marketing 15 tỷ đồng

Công ty cổ phần Bột giặt LIX (LIX – HOSE) sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 10/4 sắp tới về kế...

2 liên quan