Công chúa triều Nguyễn lấy chồng như thế nào?

Công chúa triều Nguyễn lấy chồng như thế nào?

Thời xưa hầu hết nam nữ lấy nhau là do gia đình sắp đặt. Nhưng để lấy con vua thì không phải dễ dàng gì....

Tinh hoa nghệ thuật Huế qua góc nhìn phương Tây

Tinh hoa nghệ thuật Huế qua góc nhìn phương Tây

Hơn 100 năm trước, 'Nghệ thuật và nghệ nhân vùng kinh thành Huế' ra đời, là công trình bề thế giúp bao lớp...

1 liên quan

Hình ảnh trong cuốn sách về nghệ thuật Huế
Hình ảnh trong cuốn sách về nghệ thuật Huế - Ảnh 1
Hình ảnh trong cuốn sách về nghệ thuật Huế - Ảnh 2
Hình ảnh trong cuốn sách về nghệ thuật Huế - Ảnh 3

Hình ảnh trong cuốn sách về nghệ thuật Huế

Cuốn 'Nghệ thuật và nghệ nhân vùng kinh thành Huế' của Léopold Cadìere rất có giá trị trong quá trình...

Văn hóa tinh thần Huế: Cần được đánh giá, bảo vệ và phát huy đầy đủ

Văn hóa tinh thần Huế: Cần được đánh giá, bảo vệ và phát huy đầy đủ

Đó là khẳng định của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương (nay là Ban...

4 liên quan

Công chúa triều Nguyễn lấy chồng như thế nào?

Công chúa triều Nguyễn lấy chồng như thế nào?

Thời xưa hầu hết nam nữ lấy nhau là do gia đình sắp đặt. Nhưng để lấy con vua thì không phải dễ dàng gì....

1 liên quan

Ăn Tết kiểu Huế

Ăn Tết kiểu Huế

Các thú chơi ngày tết ở Huế cũng nhiều không kém chi nghi lễ. Nếu không thì người Huế đâu có nổi tiếng...

1 liên quan

Một trong tứ kiệt đất Hà thành đi bộ, mặc áo dài khăn đóng

Một trong tứ kiệt đất Hà thành đi bộ, mặc áo dài khăn đóng

Đầu thế kỷ 20, đất Hà thành có tứ kiệt 'Quỳnh, Vĩnh, Tố, Tốn' (Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố,...

1 liên quan

Sức sống trăm năm công trình nghiên cứu về nghệ thuật tạo hình Huế

Sức sống trăm năm công trình nghiên cứu về nghệ thuật tạo hình Huế

Kể từ năm 1919, ở Việt Nam đã có những nghiên cứu khoa học về Nghệ thuật và nghệ nhân vùng Kinh thành Huế...

Hai cuốn sách quý, bản siêu đặc biệt được bán với giá 54 triệu đồng

Hai cuốn sách quý, bản siêu đặc biệt được bán với giá 54 triệu đồng

Một ấn bản siêu đặc biệt sách 'Nghệ thuật và nghệ nhân vùng kinh thành Huế' vừa được bán với giá 33 triệu...

Sách về nghệ thuật Huế bán với giá 11 triệu đồng

Sách về nghệ thuật Huế bán với giá 11 triệu đồng

Một ấn bản siêu đặc biệt cuốn 'Nghệ thuật và nghệ nhân vùng kinh thành Huế' vừa được bán đấu giá thành công...