Ba thách thức lớn thế giới phải đối mặt trong năm 2020

Ba thách thức lớn thế giới phải đối mặt trong năm 2020

Năm 2020 sẽ là thời gian quyết định xem liệu thế giới có đủ khả năng kiểm soát tình trạng phổ biến vũ khí...

2 liên quan

Việt Nam lên tiếng về tình hình Biển Đông tại phiên họp Đại hội đồng LHQ về 'Đại dương và Luật biển'

Việt Nam lên tiếng về tình hình Biển Đông tại phiên họp Đại hội đồng LHQ về 'Đại dương và Luật biển'

Ngày 10/12, tại New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 74 đã họp phiên toàn thể về chủ đề 'Đại...

29 liên quan

25 năm thực thi UNCLOS 1982 của Việt Nam - Bài cuối: Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế về biển

Trong những năm qua, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) đã trở thành căn cứ pháp lý quốc...

29 liên quan

Việt Nam - Thành viên có trách nhiệm của UNCLOS (kỳ 2)

Việt Nam luôn đề cao mục tiêu, tôn chỉ và các quy định của UNCLOS, nỗ lực triển khai các biện pháp để thực...

29 liên quan

Việt Nam tích cực đóng góp vào sự phát triển của luật pháp quốc tế

Đoàn Việt Nam (gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Tư pháp) đã tham dự kỳ họp thường...

25 năm phê chuẩn UNCLOS: Việt Nam luôn đấu tranh bảo vệ luật pháp quốc tế

Là một quốc gia ven biển, Việt Nam luôn đi đầu và không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện Công ước Liên Hợp...

41 liên quan