Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Bộ Quốc phòng tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19

  Bộ Quốc phòng tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19

  Chiều 4-3, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Covid-19 Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh...

  117 liên quan

  Vận hành đồng bộ, thống nhất, triển khai chặt chẽ, toàn diện

  Vận hành đồng bộ, thống nhất, triển khai chặt chẽ, toàn diện

  Sáng 4-3, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến tại 224...

  117 liên quan

  Tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập phòng, chống dịch Covid-19

  Chiều 4-3, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Covid-19 Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh...

  117 liên quan

  Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19

  Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19

  Sáng 4-3, Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến tại...

  117 liên quan

  Bộ Quốc phòng tổng duyệt Diễn tập Covid-19

  Chiều 3-3, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Covid-19 Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức tổng duyệt nội dung thực hành...

  112 liên quan

  30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán được xuất viện sau 21 ngày cách ly

  Các đơn vị quân đội nâng cao năng lực ứng phó với dịch Covid-19; Sắp dừng thời gian cách ly xã Sơn Lôi (Bình...

  197 liên quan