Hải Dương: Nỗ lực hơn nữa để nâng cao sức khỏe và đời sống người dân

Hải Dương: Nỗ lực hơn nữa để nâng cao sức khỏe và đời sống người dân

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị 'Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối...

528 liên quan

85,94% dân số tỉnh Hải Dương tham gia BHYT

85,94% dân số tỉnh Hải Dương tham gia BHYT

Theo BHXH tỉnh Hải Dương, tính đến hết tháng 6.2018, số người tham gia BHXH là 317.258 người; có 1.544.556...

700 liên quan

Hải Dương: Tìm cách 'phủ' BHYT từ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Hải Dương: Tìm cách 'phủ' BHYT từ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Xác định việc thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa an...

700 liên quan

Nhận lương hưu thì có được trợ cấp khuyết tật nữa không?

Nhận lương hưu thì có được trợ cấp khuyết tật nữa không?

Bố của ông Lê Đình Thuật (tỉnh Hải Dương) đang hưởng trợ cấp khuyết tật hàng tháng, làm việc tại Hội Người...

49 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt BHXH Việt Nam

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt BHXH Việt Nam

Chiều 27/2 tại Hà Nội, BHXH Việt Nam đã công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm mới cán bộ...