'Bảo lãnh thông quan tạo thuận lợi thương mại'

'Bảo lãnh thông quan tạo thuận lợi thương mại'

Bảo lãnh thông quan (BLTQ) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) là một một trong những giải pháp để thực...

4 liên quan

Bảo lãnh thông quan giảm chi phí cho doanh nghiệp

Bảo lãnh thông quan giảm chi phí cho doanh nghiệp

Tại Mỹ, bảo lãnh thông quan (BLTQ) góp phần giảm chi phí hành chính từ 0,1-0,5%, giảm chi phí thông quan từ...

11 liên quan

Bảo lãnh thông quan: Lợi ích kép

Bảo lãnh thông quan: Lợi ích kép

Bảo lãnh thông quan (BLTQ) không chỉ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu mà còn...

33 liên quan

Rất cần thiết nhưng cần có lộ trình

Rất cần thiết nhưng cần có lộ trình

Bảo lãnh thông quan (BLTQ) sẽ giảm chi phí hành chính 0,1-0,5%, giảm chi phí thông quan 0,5-0,8% trị giá lô...

11 liên quan

Hội nghị - hội thảo

Sáng 5-4, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp Liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (GATF) tổ chức...

6 liên quan

Bảo lãnh thông quan: Bài học của nhiều nước và lợi ích của Việt Nam

Bảo lãnh thông quan: Bài học của nhiều nước và lợi ích của Việt Nam

Ngày càng nhiều quốc gia công nhận bảo lãnh thông quan (BLTQ) là một biện pháp tạo thuận lợi thương mại hiệu...

3 liên quan

Hải quan áp dụng cơ chế thông quan nhanh với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hải quan áp dụng cơ chế thông quan nhanh với hàng hóa xuất nhập khẩu

'Nhanh' là từ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, ông Mai Xuân Thành nhận định khi Hải quan Việt Nam áp...

6 liên quan

Giảm áp lực, chi phí cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý chuyên ngành

Giảm áp lực, chi phí cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý chuyên ngành

Theo đánh giá của các chuyên gia GATF tại Hoa Kỳ, bảo lãnh thông quan sẽ giảm chi phí hành chính từ 0,1-0,5%,...

6 liên quan

Bảo lãnh thông quan: Tạo thuận lợi thúc đẩy giao thương quốc tế

Bảo lãnh thông quan: Tạo thuận lợi thúc đẩy giao thương quốc tế

Bảo lãnh thông quan (BLTQ) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) là một một trong những giải pháp để thực...

2 liên quan