Dự thảo Đề án bảo lãnh thông quan đang được lấy ý kiến rộng rãi

Dự thảo Đề án bảo lãnh thông quan đang được lấy ý kiến rộng rãi

Đề án bảo lãnh thông quan (BLTQ) đối với hàng hóa XK, NK và các tài liệu kèm theo đang được Bộ Tài chính...

3 liên quan

Bảo lãnh thông quan: Giảm áp lực, chi phí cho doanh nghiệp

Bảo lãnh thông quan: Giảm áp lực, chi phí cho doanh nghiệp

Bảo lãnh thông quan sẽ giảm 0,1-0,5% chi phí hành chính, giảm chi phí thông quan từ 0,5-0,8% trị giá lô...

129 liên quan

Bảo lãnh thông quan: Giảm áp lực, chi phí cho doanh nghiệp

Bảo lãnh thông quan sẽ giảm 0,1-0,5% chi phí hành chính, giảm chi phí thông quan từ 0,5-0,8% trị giá lô...

91 liên quan

Bảo lãnh thông quan: Bài học của nhiều nước và lợi ích của Việt Nam

Ngày càng nhiều quốc gia công nhận bảo lãnh thông quan (BLTQ) là một biện pháp tạo thuận lợi thương mại...

2 liên quan

Bảo lãnh thông quan: Mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan đã đề xuất Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xây dựng Đề án thí điểm thực hiện cơ chế Bảo...

129 liên quan

'Bảo lãnh thông quan tạo thuận lợi thương mại'

Bảo lãnh thông quan (BLTQ) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) là một một trong những giải pháp để thực...

16 liên quan

Bảo lãnh thông quan giảm chi phí cho doanh nghiệp

Tại Mỹ, bảo lãnh thông quan (BLTQ) góp phần giảm chi phí hành chính từ 0,1-0,5%, giảm chi phí thông quan từ...

107 liên quan

Bảo lãnh thông quan: Lợi ích kép

Bảo lãnh thông quan (BLTQ) không chỉ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu mà còn...

18 liên quan

Bảo lãnh thông quan giúp tiết kiệm nguồn nhân lực

Đề án thí điểm thực hiện cơ chế Bảo lãnh thông quan (BLTQ) đối với một số mặt hàng xuất nhập khẩu (XNK)...

107 liên quan

Hội nghị - hội thảo

Sáng 5-4, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp Liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (GATF) tổ chức...

4 liên quan

Giảm áp lực, chi phí cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý chuyên ngành

Theo đánh giá của các chuyên gia GATF tại Hoa Kỳ, bảo lãnh thông quan sẽ giảm chi phí hành chính từ...

4 liên quan

Bảo lãnh thông quan - công cụ hữu hiệu tạo thuận lợi thương mại

Bảo lãnh thông quan (BLTQ) là một mô hình quản lý hoàn toàn mới tại Việt Nam, nhưng ở nhiều nước trên thế...