7000 lượt xe né trạm BOT, rầm rập cày nát đê sông Đuống

7000 lượt xe né trạm BOT, rầm rập cày nát đê sông Đuống

Mỗi ngày có đến 7000 lượt xe lưu thông trên tuyến đê tả sông Đuống đoạn qua huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để...

2 liên quan

Clip: Hàng ngàn xe trốn trạm BOT Quốc lộ 38, băm nát đường đê sông Đuống

Clip: Hàng ngàn xe trốn trạm BOT Quốc lộ 38, băm nát đường đê sông Đuống

Mỗi ngày, hàng ngàn xe trốn trạm BOT Quốc lộ 38, băm nát đường đê sông Đuống đi qua huyện Tiên Du, Bắc Ninh,...

1 liên quan

Lý do nào khiến BOT Quốc lộ 38 xin lập trạm phụ?

Lý do nào khiến BOT Quốc lộ 38 xin lập trạm phụ?

Doanh thu thấp là do lượng xe 'né tránh' trạm quá lớn để đi vào Tỉnh lộ 276 qua đoạn đê sông Đuống thuộc địa...

2 liên quan

Kiến nghị giảm thời gian thu phí BOT Yên Lệnh từ 15 năm xuống 7 năm

Kiến nghị giảm thời gian thu phí BOT Yên Lệnh từ 15 năm xuống 7 năm

Trong báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng BOT Quốc...

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm 8 năm thu phí trạm BOT Yên Lệnh

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm 8 năm thu phí trạm BOT Yên Lệnh

Kiểm toán nhà nước kiến nghị giảm giá vé hoặc giảm hơn một nửa thời gian thu phí dự án BOT Quốc lộ 38 đoạn...

Đề nghị giảm 8 năm thu phí BOT đoạn Yên Lệnh - Vực Vòng

Đề nghị giảm 8 năm thu phí BOT đoạn Yên Lệnh - Vực Vòng

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án...

Lo dân quanh trạm phản đối, chủ đầu tư BOT 38 muốn giảm 100% phí

Lo dân quanh trạm phản đối, chủ đầu tư BOT 38 muốn giảm 100% phí

Công ty Cổ phần BOT 38-nhà đầu tư dự án đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét và chấp thuận giảm 100% giá...

Thu giá dịch vụ đường bộ hoàn vốn cho Dự án BOT Quốc lộ 38 từ ngày 10/4

Thu giá dịch vụ đường bộ hoàn vốn cho Dự án BOT Quốc lộ 38 từ ngày 10/4

Bộ GTVT vừa chấp thuận cho Công ty BOT38 tổ chức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu giá Km11+625,...