Quảng Nam đồng ý cho Kế toán trưởng Khu kinh tế mở Chu Lai nghỉ việc

Quảng Nam đồng ý cho Kế toán trưởng Khu kinh tế mở Chu Lai nghỉ việc

UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định cho ông Đinh Văn Mãnh thôi giữ chức Kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh...

3 liên quan

Sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam): Bán cát 19,7 tỷ đồng nhưng chỉ yêu cầu nộp 11,5 tỷ đồng?

Sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam): Bán cát 19,7 tỷ đồng nhưng chỉ yêu cầu nộp 11,5 tỷ đồng?

Như Đại Đoàn Kết đã thông tin, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra những sai phạm tại Ban Quản lý Khu kinh...

41 liên quan

Kế toán trưởng ở Quảng Nam 3 lần xin nghỉ việc nhưng không được

Kế toán trưởng ở Quảng Nam 3 lần xin nghỉ việc nhưng không được

Kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở (BQL KKTM) Chu Lai nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng UBND tỉnh Quảng...

41 liên quan

Quảng Nam: Xử nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Quảng Nam: Xử nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Báo Thanh tra ngày 27/9 và 1/10/2019 đã phản ánh về những sai phạm tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai...

41 liên quan

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các đơn vị chức năng của tỉnh yêu cầu...

41 liên quan

Hàng loạt sai phạm tại khu KTM Chu Lai, yêu cầu thu hồi 12 tỷ đồng

Hàng loạt sai phạm tại khu KTM Chu Lai, yêu cầu thu hồi 12 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Khu kinh tế mở Chu Lai, yêu cầu thu hồi hơn 12 tỷ đồng...

41 liên quan

Đề nghị xử lý Phó BQL Khu kinh tế mở Chu Lai vi phạm trong việc bán cát tận thu

Đề nghị xử lý Phó BQL Khu kinh tế mở Chu Lai vi phạm trong việc bán cát tận thu

Theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT về công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ...

41 liên quan

Hàng loạt sai phạm tại Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam

Hàng loạt sai phạm tại Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam).

41 liên quan