Hapro giới thiệu nhiều mặt hàng chủ lực tại Vietnam Expo 2019

Hapro giới thiệu nhiều mặt hàng chủ lực tại Vietnam Expo 2019

Tham dự Vietnam Expo 2019, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP – thành viên của Tập đoàn BRG trưng bày các...

25 liên quan

Hapro: Khí thế kinh doanh những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Hapro: Khí thế kinh doanh những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đang có rất nhiều động lực và khí thế kinh doanh trong những ngày đầu...

6 liên quan

Hapro xuất khẩu khai Xuân với lô hàng nông sản gần 5 triệu USD

Hapro xuất khẩu khai Xuân với lô hàng nông sản gần 5 triệu USD

Kể từ sáng ngày mùng 5 Tết, toàn bộ hệ thống kinh doanh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) sẽ mở cửa...

6 liên quan

Ðẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thực phẩm ra thị trường thế giới

Ðẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thực phẩm ra thị trường thế giới

Chín tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) - thành viên của Tập đoàn BRG,...

Hapro tăng cường xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu sau cổ phần hóa

Hapro tăng cường xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu sau cổ phần hóa

Sáu tháng sau khi bán cổ phần lần đầu ra công chúng và tổ chức đại hội cổ đông lần đầu, hoạt động sản xuất...