Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Kim Sơn

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Kim Sơn

Cán bộ là gốc, là nhân tốt quyết định sự thành bại của công việc. Bởi vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là...

12 liên quan

'Cấp ủy, chính quyền cơ sở phải thật sự gần dân, chia sẻ, lắng nghe nhân dân'

'Cấp ủy, chính quyền cơ sở phải thật sự gần dân, chia sẻ, lắng nghe nhân dân'

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc làm việc nắm tình hình, kết...

Kỳ Sơn đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển 111 cán bộ

Kỳ Sơn đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển 111 cán bộ

Đây là số liệu cho biết tại hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của huyện...

8 liên quan

Xây dựng đội ngũ CTV dư luận xã hội 'tinh', thẳng và thật

Xây dựng đội ngũ CTV dư luận xã hội 'tinh', thẳng và thật

Xây dựng đội ngũ CTV dư luận xã hội 'tinh', hoạt động độc lập, nói thẳng nói thật... được xem là những yếu...

2 liên quan

Thông tin chính xác, tránh phân tâm, hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Thông tin chính xác, tránh phân tâm, hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Công tác tư tưởng là một bộ phận hết sức trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bảo đảm sự lãnh...

15 liên quan

Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo vững chắc, tránh nợ đọng

Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo vững chắc, tránh nợ đọng

Đây là hướng phấn đấu, phát triển của huyện Nam Đàn được các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ...

17 liên quan

Long An gắn đánh giá với sử dụng cán bộ

Long An gắn đánh giá với sử dụng cán bộ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Long An chú trọng đánh giá thực chất tổ chức đảng và đảng viên, coi đó là cơ...

2 liên quan