Bảo Việt chốt ngày chi 8% cổ tức bằng tiền

Bảo Việt chốt ngày chi 8% cổ tức bằng tiền

Với mức chi trả này, Bảo Việt dự kiến chi gần 594 tỷ đồng để trả cổ tức.

9 liên quan

Tập đoàn Bảo Việt: Doanh thu 6 tháng đạt trên 23.000 tỷ, tăng trưởng 10,4%

Tập đoàn Bảo Việt: Doanh thu 6 tháng đạt trên 23.000 tỷ, tăng trưởng 10,4%

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 (trước soát xét).

2230 liên quan

Tập đoàn Bảo Việt: 6 tháng doanh thu hợp nhất đạt gần 1 tỷ USD

Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt đạt 23.098 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ...

6 liên quan

Bảo Việt đạt doanh thu hơn 23 nghìn tỷ trong 6 tháng

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 (trước soát xét).

6 liên quan

Top 50 2019: Tập đoàn Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt đến nay có hệ thống mạng lưới bao phủ khắp 63 tỉnh, thành với hơn 150 công ty thành viên...

2 liên quan

Bảo Việt dành 600 tỷ đồng chi trả cổ tức

Ngày 29-6, Tập đoàn Bảo Việt cho biết dự kiến dành gần 600 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông...

575 liên quan

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả gần 600 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt

Ngày 29/6, Tập đoàn Bảo Việt cho biết, dự kiến dành gần 600 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

575 liên quan

9 tháng, Bảo Việt báo lãi đạt 1.043 tỷ đồng, hoàn thành 85,1% kế hoạch năm

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm của Bảo Việt ước đạt 1.043 tỷ đồng, hoàn thành 85,1% kế hoạch...

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% trong quý III/2019

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH - sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 (trước soát xét)...

1 liên quan

Tập đoàn Bảo Việt báo doanh thu gần 21.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Theo kế hoạch, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả cổ tức năm tài chính 2018 với tỷ lệ 10%, tương đương với...

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) tiếp tục giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Tập đoàn Bảo Việt giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm với tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt...

392 liên quan

Tập đoàn Bảo Việt công bố doanh thu 'khủng' hơn 10 nghìn tỷ đồng

Trong quý đầu tiên của năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) ghi nhận tổng doanh thu gần 10.297 tỷ đồng, lợi...

Tập đoàn Bảo Việt: Làm chủ công nghệ cao, khác biệt tạo hiệu quả

Bám sát định hướng chiến lược giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn Bảo Việt tập trung mở rộng thị trường, ứng dụng...

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Quy mô tổng tài sản gần 5 tỷ USD

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018 đã kiểm toán với tổng doanh thu hợp nhất...