Tập đoàn Bảo Việt: Doanh thu 6 tháng đạt trên 23.000 tỷ, tăng trưởng 10,4%

Tập đoàn Bảo Việt: Doanh thu 6 tháng đạt trên 23.000 tỷ, tăng trưởng 10,4%

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 (trước soát xét).

2277 liên quan

Top 50 2019: Tập đoàn Bảo Việt

Top 50 2019: Tập đoàn Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt đến nay có hệ thống mạng lưới bao phủ khắp 63 tỉnh, thành với hơn 150 công ty thành viên...

2 liên quan

Bảo Việt dành 600 tỷ đồng chi trả cổ tức

Bảo Việt dành 600 tỷ đồng chi trả cổ tức

Ngày 29-6, Tập đoàn Bảo Việt cho biết dự kiến dành gần 600 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông...

772 liên quan

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả gần 600 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả gần 600 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt

Ngày 29/6, Tập đoàn Bảo Việt cho biết, dự kiến dành gần 600 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

772 liên quan

Tập đoàn Bảo Việt báo doanh thu gần 21.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Tập đoàn Bảo Việt báo doanh thu gần 21.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Theo kế hoạch, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả cổ tức năm tài chính 2018 với tỷ lệ 10%, tương đương với...

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) tiếp tục giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) tiếp tục giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Tập đoàn Bảo Việt giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm với tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt...

391 liên quan