Chất lượng nước sạch Sông Đà tiếp tục đạt quy chuẩn

Chất lượng nước sạch Sông Đà tiếp tục đạt quy chuẩn

Trong báo cáo phát đi ngày 20/10, Sở Y tế Hà Nội cho biết, các kết quả xét nghiệm nguồn nước cung cấp cho...

52 liên quan

Sở Xây dựng Hà Nội: Đã có thể dùng nước sạch sông Đà để ăn, uống!

Sở Xây dựng Hà Nội: Đã có thể dùng nước sạch sông Đà để ăn, uống!

Trên cơ sở báo cáo về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sông Đà của Sở Y tế Hà Nội công bố trong chiều...

52 liên quan

Hà Nội: Tiếp tục công bố kết quả chất lượng nước sạch sông Đà sau bê bối nhiễm styren

Hà Nội: Tiếp tục công bố kết quả chất lượng nước sạch sông Đà sau bê bối nhiễm styren

19 mẫu nước ở các trạm chứa cũng như tại chung cư, hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp của công ty nước...

52 liên quan

Hàm lượng styren trong nước sạch sông Đà tiếp tục đạt chuẩn

Hàm lượng styren trong nước sạch sông Đà tiếp tục đạt chuẩn

Kết quả mẫu nước của Nhà máy nước sạch Sông Đà ngày 19-10 đạt quy chuẩn cho phép về styren.

52 liên quan

Ngày 20-10: Mẫu nước 15 hộ dân 4 quận huyện sử dụng nước nhà máy Sông Đà đạt quy chuẩn về styren

Ngày 20-10: Mẫu nước 15 hộ dân 4 quận huyện sử dụng nước nhà máy Sông Đà đạt quy chuẩn về styren

ANTD.VN - Chiều 20-10, Sở Y tế Hà Nội cho biết, 4 mẫu nước tại nhà máy, bể chứa, trạm điều tiết của Nhà máy...

52 liên quan

Công bố kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước Sông Đà

Công bố kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước Sông Đà

Kết quả xét nghiệm 4 mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà và 15 mẫu nước của các hộ gia đình vừa được Sở Y tế...

52 liên quan

Hà Nội: Các mẫu nước sạch sông Đà xét nghiệm ngày 19/10 đều đạt quy chuẩn về Styren

Hà Nội: Các mẫu nước sạch sông Đà xét nghiệm ngày 19/10 đều đạt quy chuẩn về Styren

Chiều tối 20/10, Hà Nội tiếp tục công bố kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước Sông Đà.

52 liên quan

Công bố mới nhất về kết quả xét nghiệm chất lượng nước sông Đà

Công bố mới nhất của Sở Y tế Hà Nội ngày 20.10 về kết quả xét nghiệm chất lượng nước sông Đà cho thấy, các...

52 liên quan

Kết quả xét nghiệm nước sạch sông Đà: Đã đạt quy chuẩn cho phép về styren

Kết quả xét nghiệm nước sạch sông Đà: Đã đạt quy chuẩn cho phép về styren

Ngày 19/10, Sở Y tế Hà Nội thông tin nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của nhà máy nước Sông...

52 liên quan

Hà Nội: Công bố mới nhất về kết quả phân tích mẫu nước sạch sông Đà

Hà Nội: Công bố mới nhất về kết quả phân tích mẫu nước sạch sông Đà

Sở Y tế Hà Nội mới đây đã công bố về kết quả xét nghiệm 4 mẫu nước của Nhà máy nước Sông Đà và 15 mẫu nước...

52 liên quan

Các mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà đều trong ngưỡng an toàn

Các mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà đều trong ngưỡng an toàn

Các mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà đều trong ngưỡng an toàn; bắt giữ được đối tượng thứ ba trong vụ án...

51 liên quan

Hà Nội công bố kết quả kiểm tra chất lượng nước Nhà máy nước Sông Đà

Hà Nội công bố kết quả kiểm tra chất lượng nước Nhà máy nước Sông Đà

Ngày 20/10. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành...

52 liên quan

Thêm 19 mẫu nước sạch Sông Đà có kết quả xét nghiệm đều đạt chuẩn về Styren

Ngày 19/10, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo nhanh kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước Sông Đà....

28 liên quan

Kết quả xét nghiệm nước sông Đà của sở Y tế Hà Nội có gì đáng chú ý?

Kết quả xét nghiệm nước sông Đà của sở Y tế Hà Nội có gì đáng chú ý?

Theo công bố mới nhất của sở Y tế Hà Nội, kết quả kiểm tra chất lượng tất cả các mẫu nước của nhà máy nước...

52 liên quan

Vụ nước sạch sông Đà nhiễm bẩn: Dầu thải được người dân địa phương xin để diệt chuột

Vụ nước sạch sông Đà nhiễm bẩn: Dầu thải được người dân địa phương xin để diệt chuột

Theo ông Nguyễn Đức Truyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà, dầu thải của công...

52 liên quan

Công bố mới nhất về nước sông Đà: Chất lượng đã đạt ngưỡng an toàn

Công bố mới nhất về nước sông Đà: Chất lượng đã đạt ngưỡng an toàn

Công bố mới nhất của Sở Y tế Hà Nội về kết quả xét nghiệm 4 mẫu nước của Nhà máy nước Sông Đà và 15 mẫu nước...

28 liên quan

Sở Y tế Hà Nội lần thứ ba kết luận nước sạch sông Đà đạt quy chuẩn về styren

Sở Y tế Hà Nội lần thứ ba kết luận nước sạch sông Đà đạt quy chuẩn về styren

Sở Y tế Hà Nội lần thứ ba công bố kết quả xét nghiệm nước sạch sông Đà đạt chuẩn, tuy nhiên chưa đề cập đến...

52 liên quan

Từ vụ nước sông Đà nhiễm độc: Nước như thế nào là đủ chuẩn dùng cho ăn uống?

Từ vụ nước sông Đà nhiễm độc: Nước như thế nào là đủ chuẩn dùng cho ăn uống?

Hiện tại, các đơn vị cấp nước vẫn được phép sử dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống...

4 liên quan

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sông Đà đã đạt quy chuẩn cho phép về styren

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sông Đà đã đạt quy chuẩn cho phép về styren

Phân tích mẫu nước của Nhà máy nước sạch sông Đà ngày 18/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo, kết quả xét nghiệm...

52 liên quan

Công bố kết quả phân tích các mẫu nước do Nhà máy Nước sông Đà sản xuất

Chiều 19-10, Sở Y tế Hà Nội đã công bố kết quả kiểm tra chất lượng nước sông Đà tại nhà máy, bể chứa, trạm...

52 liên quan

19 mẫu nước sạch sông Đà mới nhất đều đạt chuẩn về Styren

19 mẫu nước sạch sông Đà mới nhất đều đạt chuẩn về Styren

Ngày 19-10, liên quan tới sự cố nước sạch sông Đà cung cấp cho Hà Nội nhiễm Styren do bị đổ trộm dầu thải...

28 liên quan

Hà Nội phấn đấu hoàn thành thau rửa các bể nước ô nhiễm xong vào ngày 20/10

Hà Nội phấn đấu hoàn thành thau rửa các bể nước ô nhiễm xong vào ngày 20/10

Những ngày qua, cơ quan chức năng Hà Nội vẫn tiếp tục lấy mẫu nước để tiến hành xét nghiệm, cùng với đó là...

52 liên quan

Kết quả kiểm nghiệm nước sạch sông Đà 19/10: Chỉ tiêu Styren ra sao?

Kết quả kiểm nghiệm nước sạch sông Đà 19/10: Chỉ tiêu Styren ra sao?

Ngày 19/10, Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của nhà máy nước...

52 liên quan

Sở Y tế Hà Nội công bố kết quả xét nghiệm nước sông Đà

Sở Y tế Hà Nội công bố kết quả xét nghiệm nước sông Đà

Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm 4 mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà và 15 mẫu nước của các hộ...

52 liên quan

Kết quả xét nghiệm nước sông Đà đạt chuẩn

Kết quả xét nghiệm nước sông Đà đạt chuẩn

Kết quả xét nghiệm do Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam công bố cho thấy các mẫu...

52 liên quan

Sở Y tế Hà Nội thông tin kết quả xét nghiệm nước sông Đà

Sở Y tế Hà Nội thông tin kết quả xét nghiệm nước sông Đà

52 liên quan

Nước sông Đà đạt chuẩn, Hà Nội yêu cầu thau rửa toàn bộ bể ngầm

Nước sông Đà đạt chuẩn, Hà Nội yêu cầu thau rửa toàn bộ bể ngầm

Kết quả kiểm tra tại nhà máy, bể chứa, trạm điều tiết, hộ dân trên địa bàn 5 quận, huyện cho thấy các mẫu...

28 liên quan

Tất cả các mẫu nước xét nghiệm đều đạt quy chuẩn về Styren

Tất cả các mẫu nước xét nghiệm đều đạt quy chuẩn về Styren

Theo Thông báo của Sở Y tế Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, ngày 18/10/2019,...

52 liên quan

Kết quả xét nghiệm nước sông Đà đạt chuẩn

Kết quả xét nghiệm nước sông Đà đạt chuẩn

Kết quả xét nghiệm do Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam công bố cho thấy các mẫu...

52 liên quan

Chất lượng nước sinh hoạt tại các hộ dân ở Hà Nội hiện thế nào?

Chất lượng nước sinh hoạt tại các hộ dân ở Hà Nội hiện thế nào?

Liên quan đến vụ nước sạch của Nhà máy nước sông Đà nhiễm hóa chất, tối 19/10, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã...

52 liên quan

Thông tin về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy Nước Sông Đà

Ngày 19-10, UBND TP Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Y tế TP Hà Nội...

52 liên quan

Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm mẫu nước sông Đà

Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm mẫu nước sông Đà

Ngày 19/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm 4 mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà và 15 mẫu nước...

52 liên quan

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tại các hộ dân và nhà máy nước Sông Đà mới nhất

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tại các hộ dân và nhà máy nước Sông Đà mới nhất

Kết quả kiểm tra ở nhiều hộ dân trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hoàng Mai ngày 17/10 cho thấy bể nước của các...

52 liên quan

Kết quả kiểm tra mới nhất về chất lượng nước sạch Sông Đà

Kết quả kiểm tra mới nhất về chất lượng nước sạch Sông Đà

Cuối giờ chiều 19/10, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về kết quả kiểm tra mới nhất chất lượng nước sạch của Nhà...

52 liên quan

Sở Y tế Hà Nội thông tin kết quả xét nghiệm nước sông Đà

Sở Y tế Hà Nội thông tin kết quả xét nghiệm nước sông Đà

Kết quả mẫu nước của Nhà máy nước sạch Sông Đà ngày 18-10 đều đạt quy chuẩn cho phép về styren.

52 liên quan

Công bố kết quả phân tích mẫu nước sạch Sông Đà mới nhất

Công bố kết quả phân tích mẫu nước sạch Sông Đà mới nhất

Liên quan đến vấn đề chất lượng nước sạch cung cấp bởi Nhà máy nước Sông Đà, ngày 18-10-2019, Sở Y tế Hà Nội...

52 liên quan

Sở Y tế Hà Nội thông tin mới nhất về kết quả xét nghiệm nước sạch sông Đà

Sở Y tế Hà Nội thông tin mới nhất về kết quả xét nghiệm nước sạch sông Đà

Kết quả kiểm tra 4 mẫu tại nhà máy, bể chứa, trạm điều tiết, họng và 15 mẫu nước tại hộ gia đình sử dụng nước...

52 liên quan

Thông tin mới về kết quả xét nghiệm mẫu nước sông Đà

Thông tin mới về kết quả xét nghiệm mẫu nước sông Đà

Ngày 19-10, Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước...

52 liên quan

Mẫu nước mới nhất tại các hộ dân và nhà máy nước Sông Đà đều đạt quy chuẩn về styren

Mẫu nước mới nhất tại các hộ dân và nhà máy nước Sông Đà đều đạt quy chuẩn về styren

Chiều 19-10, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, 4 mẫu nước tại nhà máy, bể chứa, trạm điều tiết của Nhà...

52 liên quan

Các mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà đã đạt quy chuẩn

Các mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà đã đạt quy chuẩn

Theo thông tin nhanh của Sở Y tế Hà Nội, các mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà, lấy tại nhà máy và tại các...

52 liên quan

Vụ nước sông Đà nhiễm dầu thải: Cần giám sát thường xuyên, bảo vệ nguồn nước cấp

Vụ nước sông Đà nhiễm dầu thải: Cần giám sát thường xuyên, bảo vệ nguồn nước cấp

Sự cố ô nhiễm dầu thải trong nước sinh hoạt ở Hà Nội vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn. Tiến sĩ sức khỏe môi...

4 liên quan

Chính quyền ở đâu?

Chính quyền ở đâu?

Hàng vạn hộ dân sinh sống tại các quận, huyện phía Tây Nam Hà Nội vẫn còn hoang mang, lo lắng vì nguồn nước...

4 liên quan

Những sai lầm khi dùng nước đun sôi để nguội biến nó từ tốt trở thành 'ổ bệnh'

Những sai lầm khi dùng nước đun sôi để nguội biến nó từ tốt trở thành 'ổ bệnh'

Theo các chuyên gia y tế, uống nước đun sôi để nguội là biện pháp vệ sinh tốt cho sức khỏe nhưng nếu làm sai...

1 liên quan

Vụ nghi đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng

Vụ nghi đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng

Liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch Sông Đà, hiện Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt khẩn...

29 liên quan

Đã bắt được 2 đối tượng đổ dầu thải 'đầu độc' nguồn nước sông Đà

Đã bắt được 2 đối tượng đổ dầu thải 'đầu độc' nguồn nước sông Đà

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình đã điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến...

125 liên quan

Vụ ô nhiễm nguồn nước sông Đà: Styren trong nước có thể gây ung thư cho con người

Vụ ô nhiễm nguồn nước sông Đà: Styren trong nước có thể gây ung thư cho con người

Nếu nhiễm Styren trong khảng thời gian dài, con người có thể mắc các vấn đề về suy gan, suy thận hay thậm...

18 liên quan

Công an triệu tập một số người nghi đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà

Công an triệu tập một số người nghi đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà

Công an tỉnh Hòa Bình vừa triệu tập một số người để đấu tranh nghi có liên quan đến việc đổ dầu thải xuống...

97 liên quan

Nước sạch sông Đà được khuyến nghị chỉ dùng để tắm giặt

Nước sạch sông Đà được khuyến nghị chỉ dùng để tắm giặt

Tối ngày 17/10, UBND thành phố Hà Nội phát đi thông báo nước sạch sông Đà đã không còn vệt dầu, khuyến nghị...

97 liên quan

UBND TP Hà Nội: Nước sông Đà đầu nguồn đã đạt quy chuẩn nhưng khuyến cáo chỉ dùng tắm, giặt

UBND TP Hà Nội: Nước sông Đà đầu nguồn đã đạt quy chuẩn nhưng khuyến cáo chỉ dùng tắm, giặt

Kết quả xét nghiệm mẫu nước do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội lấy tại điểm nguồn vào của Nhà máy nước...

118 liên quan

'Dầu không còn chảy vào nguồn nước Nhà máy nước mặt sông Đà'

'Dầu không còn chảy vào nguồn nước Nhà máy nước mặt sông Đà'

UBND TP Hà Nội cho biết, váng dầu ở Đầm Bài (Hòa Bình) đã được chặn, không chảy vào nguồn nước Nhà máy nước...

118 liên quan

Nước sạch sông Đà vẫn chưa thể uống được

Nước sạch sông Đà vẫn chưa thể uống được

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khẳng định chất lượng nước sông Đà đã đạt tiêu chuẩn, mức Styren đã về ngưỡng...

118 liên quan

Nước của Công ty Sông Đà đã 'an toàn'?

Nước của Công ty Sông Đà đã 'an toàn'?

Chiều ngày 17/10 thông tin từ UBND TP. Hà Nội phát đi cho thấy, hiện người dân một số khu vực bị ảnh hưởng...

118 liên quan

Hà Nội: Điều chỉnh nguồn cấp nước, giám sát đến cùng việc khắc phục sự cố nước sạch sông Đà

Hà Nội: Điều chỉnh nguồn cấp nước, giám sát đến cùng việc khắc phục sự cố nước sạch sông Đà

Chiều 17-10, dựa trên kết quả xét nghiệm mẫu nước do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP thực hiện, UBND TP Hà...

118 liên quan

Hà Nội sẽ công khai kết quả xét nghiệm nước hàng ngày để dân biết

Hà Nội sẽ công khai kết quả xét nghiệm nước hàng ngày để dân biết

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xét nghiệm nước hàng ngày tại các khu vực bị ảnh...

118 liên quan

Hà Nội: Khẩn trương khắc phục hậu quả nguồn nước ô nhiễm

Hà Nội: Khẩn trương khắc phục hậu quả nguồn nước ô nhiễm

Chiều 17/10, UBND thành phố Hà Nội phát đi thông báo khẩn yêu cầu toàn bộ Ban Quản trị tòa nhà chung cư có...

118 liên quan

Nỗ lực khắc phục sự cố cấp nước trở lại cho người dân

Nỗ lực khắc phục sự cố cấp nước trở lại cho người dân

Chiều 17-10, UBND TP Hà Nội đã cung cấp một số thông tin về tình hình khắc phục sự cố tại Nhà máy nước sông...

118 liên quan

Vụ nước sạch nhiễm styren: 'Điểm danh' khu vực có thể dùng để ăn uống

Vụ nước sạch nhiễm styren: 'Điểm danh' khu vực có thể dùng để ăn uống

Hà Nội đã đưa ra danh sách những khu vực người dân được dùng nước sạch để ăn uống và chỉ để tắm giặt sau sự...

1 liên quan

Hà Nội thông báo khu vực người dân có thể dùng nước để ăn, uống

Hà Nội thông báo khu vực người dân có thể dùng nước để ăn, uống

Người dân ở các phường Đại Kim, Định Công, Thịnh Liệt… (quận Thanh Xuân), dọc đường Nguyễn Trãi có thể dùng...

118 liên quan

Nước sông Đà đã trở về mức 107/107 chỉ tiêu đạt yêu cầu

Nước sông Đà đã trở về mức 107/107 chỉ tiêu đạt yêu cầu

Kết quả xét nghiệm mẫu nước do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP lấy ngày 14-10 tại điểm nguồn vào của Nhà máy...

28 liên quan

Phó GĐ Công ty nước sạch sông Đà: 'Chúng tôi là nạn nhân lớn nhất'

Phó GĐ Công ty nước sạch sông Đà: 'Chúng tôi là nạn nhân lớn nhất'

Lãnh đạo Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà một lần nữa chưa đưa ra được lời xin lỗi tới người dân bị ảnh...

118 liên quan

Khởi tố vụ án đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà

Khởi tố vụ án đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-CSĐT về tội...

51 liên quan

Khởi tố hình sự vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nước sạch Sông Đà

Khởi tố hình sự vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nước sạch Sông Đà

Nhận thấy có dấu hiệu hình sự trong vụ việc đổ dầu thải dẫn đến ô nghiêm nguồn nước cung cấp cho Nhà máy nước...

51 liên quan