Tặng 175 căn nhà an toàn cho người dân miền Trung tại chương trình 'Kết chặt tay, xây đời mới'

Tặng 175 căn nhà an toàn cho người dân miền Trung tại chương trình 'Kết chặt tay, xây đời mới'

Tại chương trình nghệ thuật Nhìn lại 20 năm lũ lớn miền Trung với chủ đề 'Kết chặt tay, xây đời mới', đã có...

Nhìn lại trận 'đại hồng thủy' năm 1999 để tăng khả năng ứng phó thiên tai

Nhìn lại trận 'đại hồng thủy' năm 1999 để tăng khả năng ứng phó thiên tai

Ngày 30/11, tại thành phố Huế, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế...

25 liên quan

Miền Trung: Nhìn lại 20 năm lũ lịch sử - Kết chặt tay, dựng đời mới

Ngày 30/11, tại thành phố Huế, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với UBND tỉnh Thừa...

25 liên quan

Nhìn lại 20 năm lũ lớn ở khu vực miền Trung: Kết chặt tay, dựng đời mới

Ngày 30/11, tại TP Huế, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp một số bộ, ngành Trung ương...

25 liên quan

20 năm lũ lớn miền Trung: Kết chặt tay, dựng đời mới

Sáng 30/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp một số bộ, ngành và UBND tỉnh Thừa Thiên...

25 liên quan

Thủ tướng gửi thư cho người dân miền Trung nhân 20 năm lũ lịch sử

Trận lũ lịch sử năm 1999 gây thiệt hại nặng nề cho người dân các tỉnh miền Trung. Thừa Thiên - Huế là địa...

25 liên quan

Hỗ trợ xây dựng 175 căn nhà an toàn trước thiên tai tại Huế, Quảng Nam

Ban Cứu trợ Trung ương trao tặng 2 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà an toàn trước thiên tai cho các hộ...

25 liên quan

Nhìn lại 20 năm lũ lớn miền Trung

Sáng ngày 30/11, tại Thành phố Huế, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (BCĐTƯPCTT) và UBND Thừa...

25 liên quan