Chủ tịch BSR Lê Xuân Huyên được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PVN

Chủ tịch BSR Lê Xuân Huyên được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PVN

Ông Lê Xuân Huyên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó...

438 liên quan

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại...

Tân Tổng Giám đốc PVN kêu gọi nội bộ đoàn kết để lấy lại lòng tin, vượt qua khó khăn

Tại Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giữ...

253 liên quan

Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN là ai?

Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN là ai?

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa tổ chức triển khai công bố các quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng -...

133 liên quan

Bổ nhiệm Thành viên HĐTV, TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

133 liên quan

Tập đoàn Dầu khí có tân Tổng giám đốc 46 tuổi

Sau khi Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn có đơn xin từ nhiệm và được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại...

7 liên quan

Tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa được bổ nhiệm là ai?

Tổng Giám đốc mới của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là ông Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn này.

8 liên quan

Từ 1/7, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên,...

133 liên quan