Chi tiết các sai phạm tại công trình do Ban KTM Chu Lai đầu tư

Chi tiết các sai phạm tại công trình do Ban KTM Chu Lai đầu tư

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

40 liên quan

Quảng Nam: Chưa cho kế toán trưởng Khu KTM Chu Lai nghỉ việc

Quảng Nam: Chưa cho kế toán trưởng Khu KTM Chu Lai nghỉ việc

Kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xin nghỉ việc trước thời điểm Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ...

40 liên quan

Vì sao Kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xin nghỉ việc?

Vì sao Kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xin nghỉ việc?

Ông Đinh Văn Mãnh, Kế toán trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (là em trai ruột của ông Đinh Văn Thu...

40 liên quan

Kế toán trưởng xin nghỉ việc gần ngày ký kết luận thanh tra

Kế toán trưởng xin nghỉ việc gần ngày ký kết luận thanh tra

Ông Đinh Văn Mãnh, kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, có đơn xin nghỉ việc tại thời điểm 'lùm...

40 liên quan

Xử lý sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Xử lý sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan xử lý nghiêm các sai phạm...

40 liên quan

Ban QL Khu kinh tế mở Chu Lai gây thất thoát lớn: Chi tiết sai phạm thế nào?

Ban QL Khu kinh tế mở Chu Lai gây thất thoát lớn: Chi tiết sai phạm thế nào?

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa công bố kết luận thanh tra tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chỉ ra hàng...

40 liên quan

Đề nghị xử lý Phó BQL Khu kinh tế mở Chu Lai vi phạm trong việc bán cát tận thu

Đề nghị xử lý Phó BQL Khu kinh tế mở Chu Lai vi phạm trong việc bán cát tận thu

Theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT về công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ...

40 liên quan

Quảng Nam: Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Ban Kinh tế mở Chu Lai

Quảng Nam: Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Ban Kinh tế mở Chu Lai

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí...

40 liên quan

Hô biến 357.705 khối cát thừa, giá trị hơn 8,2 tỷ đồng rất khó hiểu

Hô biến 357.705 khối cát thừa, giá trị hơn 8,2 tỷ đồng rất khó hiểu

Kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Nam khẳng định, sau khi UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả đấu giá, một khối...

40 liên quan

Sai phạm tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, kiến nghị thu hồi hơn 12 tỷ đồng

Sai phạm tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, kiến nghị thu hồi hơn 12 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và kiến nghị...

40 liên quan