Hướng chuyển sang kinh tế thị trường của Việt Nam hiện không nằm ở vế thị trường

Hướng chuyển sang kinh tế thị trường của Việt Nam hiện không nằm ở vế thị trường

Đây là chia sẻ của TS. Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương tại Tọa đàm...

12 liên quan

Phát triển năng lượng quốc gia: Thay chiếc áo mới

Phát triển năng lượng quốc gia: Thay chiếc áo mới

Nghị quyết 55-NQ/TW (NQ55) ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược phát triển năng lượng...

62 liên quan

Tạo nền tảng để Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn...

5257 liên quan

Vận động doanh nghiệp, doanh nhân góp ý chính sách phát triển kinh tế

Không chỉ là đối tượng được điều chỉnh bởi cơ chế, chính sách mà chính doanh nghiệp, doanh nhân phải có...

Doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong khu vực nông nghiệp 'còn rất mỏng'

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019, sáng ngày 2/5, tại Hà Nội, ông Cao Đức Phát, Ủy...

CĐ DKVN trao đổi kinh nghiệm công tác với Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương

Ngày 28/11, tại Hà Nội, nhằm tăng cường mối quan hệ công tác, đẩy mạnh học tập và trao đổi kinh nghiệm...

11 liên quan