VietinBank đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá về hiệu quả hoạt động

VietinBank đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá về hiệu quả hoạt động

Hướng tới mục tiêu là ngân hàng thương mại hàng đầu khu vực trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước...

90 liên quan

VietinBank đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá về hiệu quả

VietinBank đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá về hiệu quả

VietinBank đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả gắn với quy...

90 liên quan

VietinBank đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá về hiệu quả hoạt động

VietinBank đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá về hiệu quả hoạt động

Với mục tiêu là ngân hàng hàng đầu khu vực trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, VietinBank xác định...

90 liên quan

Đảng bộ Vietinbank đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá

Đảng bộ Vietinbank đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá

Ngày 5-6, Tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam (Vietinbank) tổ chức Đại hội đại...

MUFG Bank muốn Vietinbank tăng vốn 'sớm nhất có thể'

MUFG Bank muốn Vietinbank tăng vốn 'sớm nhất có thể'

Về vấn đề tăng vốn của VietinBank, lãnh đạo MUFG Bank kỳ vọng VietinBank sẽ thực hiện được mục tiêu tăng...

Lãnh đạo MUFG Bank thăm và làm việc với Ban lãnh đạo VietinBank

Lãnh đạo MUFG Bank thăm và làm việc với Ban lãnh đạo VietinBank

Ngày 8/10/2019 tại Hà Nội, ông Masaaki Suzuki - Phó Giám đốc Đơn vị Kinh doanh Toàn cầu (ĐVKDTC) đã cùng...

3 liên quan

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động - Ảnh 1
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động - Ảnh 2
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động - Ảnh 3

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động

Thấm nhuần lời dạy của Người, với giá trị cốt lõi 'Phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng, xã...

57 liên quan