Tuổi trẻ Lạng Sơn hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Tuổi trẻ Lạng Sơn hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, đoàn viên thanh niên tỉnh Lạng Sơn đã chủ động tổ...

1 liên quan

Làm tốt công tác vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường

Làm tốt công tác vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Hà Trung còn vận động nhân...

10 liên quan

Thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư: Lợi ích 'kép'!

Thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư: Lợi ích 'kép'!

Hương ước là tập hợp các quy tắc xử sự chung mang tính tự quản do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận, đặt ra...

Các tổ chức tôn giáo Hà Nội hỗ trợ người dân huyện Quốc Oai, Chương Mỹ

Các tổ chức tôn giáo Hà Nội hỗ trợ người dân huyện Quốc Oai, Chương Mỹ

Ngày 1/8, với tinh thần tương thân tương ái, đoàn đại biểu đại diện Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và các tổ chức tôn...

39 liên quan

Hiệp thương cử bổ sung Ủy viên UBMTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hiệp thương cử bổ sung Ủy viên UBMTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2014 - 2019

Nội dung này được tiến hành vào sáng nay 30/7, tại Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ 13, nhiệm kỳ...