Bộ Công Thương đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng bền vững

Bộ Công Thương đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng bền vững

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch. Doanh nghiệp Việt Nam và...

Việt Nam-Thụy Điển có tiềm năng lớn về hợp tác phát triển năng lượng

Việt Nam-Thụy Điển có tiềm năng lớn về hợp tác phát triển năng lượng

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm và hợp tác phát triển năng...

6 liên quan

Việt Nam - Thụy Điển có triển vọng gì trong hợp tác năng lượng?

Việt Nam với tiềm năng rất lớn về năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo sẽ đóng vai trò quan trọng,...

170 liên quan

PTSC tổ chức Hội thảo Sức khỏe - An toàn - Môi trường - Chất lượng

PTSC tổ chức Hội thảo Sức khỏe - An toàn - Môi trường - Chất lượng

Vừa qua, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Thương mại (Ban TM) phối hợp với Ban An toàn Chất lượng (Ban ATCL) của...

'Kết nối kinh doanh tại Việt Nam': Hơn cả mong đợi của doanh nghiệp

Ngày 23/10/2018 tại TP. HCM, VietinBank và ngân hàng MUFG (Nhật Bản) phối hợp tổ chức sự kiện 'Kết nối kinh...